AM8.3 La música a la banda sonora

Exercici

Creeu en el vostre google drive el document AM8.3CognomNom on hi respondreu el següent exercici:

Trobeu, per cadascuna de les classificacions fetes de la música a la banda sonora, una escena que s’hi escaigui. Indiqueu la url d’on l’heu tret i indiqueu en quin minut i segon del video es pot començar a visualitzar:

  • Diagètica o extradiagètica
  • integrada o no integrada
  • convergent o divergent
  • en algun bloc del muntatge
  • en primer pla o en pla secundari