AM7.1 L'entrevista periodística

L'objectiu d'aquesta activitat és realitzar una entrevista periodística seguint rigorosament tots els passos enunciats als apunts. És important per tant fer la corresponent lectura de cada punt abans de respondre.


Aquesta activitat es realitzarà per parelles, però la pràctica s'entregarà en una única carpeta d'un dels integrants. Aquesta carpeta s'anomenarà AM7.1GrupX. i es desarà dins de la carpeta d'entregues al google drive.


Aquesta activitat es realitzarà en paral·lel amb l'activitat AM7.2 sobre la il·luminació. És imprescindible haver realitzat l'esmentada activitat abans d'arribar a l'exercici 4 d'aquesta activitat.

Exercici 1 - Tria inicial i creació del grup

Triar l'entrevistat de la següent llista

Grup Eloi: Responeu aquest qüestionari.

Grup Xavier: Responeu aquest qüestionari.

Exercici 2 - Establir primer contacte amb l'entrevistat

Quan s'ha decidit l'entrevistat i aquest ha estat aprovat per el professor, establiran dos contactes amb ell: el primer per correu electrònic (amb còpia al professor) per concretar una trobada presencial el més aviat possible, el segon la trobada presencial per tal de:

 • Explicar què volem fer
 • Perquè servirà l'entrevista
 • Quins temes està previst tractar, obrint la porta a tractar-ne d'altres que puguin resultar més interessants a proposta de l'entrevistat.
 • Concretar el dia i l'hora de l'entrevista. Molt important tenir a mà un horari de classes.

Important!! no espereu massa a que us responguin el mail, és responsabilitat vostra assegurar la trobada, en la vida real, encara hi trobareu més dificultats. Per tant, si amb el mail no teniu resposta, utilitzeu la via directa o la telefònica per exemple.

Exercici 3 - Definició de l'entrevista

Crear un nou document fent un duplicat de la següent plantilla i desar-la en la carpeta de l'activitat del grup. En el moment en que la plantilla estigui plena, s'enviarà un mail al professor (molt abans que es realitzi l'entrevista per poder reservar l'espai on aquesta tindrà lloc). Aquest mail contindrà l'enllaç de la plantilla compartida, indicant que aquesta ja ha estat degudament omplerta. En el document (duplicat de la plantilla) s'indicarà:

 • Tipus d'entrevista segons objectiu
 • Tipus d'entrevista segons preparació / realització
 • Dia, hora, lloc i durada de l'entrevista contant el muntatge i el desmuntatge de l'espai
 • Temari bàsic de les preguntes
 • Qüestionari bàsic.
 • Planificació de plans.

Exercici 4 - Realització de l'entrevista

Arribat el dia de l'entrevista, tenir en compte tot el que s'indica en l'apartat "previ a l'entrevista' en els apunts, com per exemple, molt important:

 • Arribar amb temps a l'espai per deixar tot el material a punt i no fer esperar a l'entrevistat
 • Assegurar que disposem de tot el material i que funciona:
  • La càmera de video assegurant que bateria i tarja de memòria estan a punt
  • El microfon de corbata
  • Els panells d'il·luminació i els reflectants (els que calgui)
  • Cadires, taula i fons ben calculats
  • Full amb les preguntes del qüestionari a punt.
  • Bolígraf per anotar tot el que s'ens pugui acudir durant l'entrevista.
 • Fer proves de so i proves de video.

Quan tot està a punt per començar :

 • Fer entrar l'entrevistat a l'espai de gravació
 • Dedicar algun minut a trencar el gel
 • Avisar que comença la gravació de l'entrevista i començar a gravar
 • Fer algunes preguntes d'escalfament
 • Iniciar les pregutnes previstes del qüestionari bàsic.
 • Si hi ha alguna interrupció no hi ha cap problema en aturar la gravació i tornar a reprendre-la.

Quan s'ha acabat l'entrevista:

 • Acomiadar degudament al convidat i informar-lo si calgués d'alguna possible gravació
 • Insistir amb l'agraïment
 • Recollir tot el material i deixar-lo a punt per la propera gravació
 • Si hi ha hagut algun problema amb el material (accident, o bateria esgotada, o tarja de memòria plena, ...) s'informarà immediatament al professor per email o directament.
 • Enviar en un termini màxim de 6 hores un mail al professor perquè traspassi totes les dades de la gravació a la carpeta corresponent del google drive.

Si voleu saber què avaluaran els vostres entrevistats sobre l'entrevista que fareu, podeu inspeccionar el següent formulari: Enquesta satisfacció entrevistat

Exercici 5 - Realització del muntatge final

Crear dins de la carpeta de grup AM7.1GrupX una nova carpeta que anomenareu AM7.1Muntatge. En aquesta carpeta hi afegireu tots els clips (gravació de plans) de l'entrevista així com els documents que s'indiquen a continuació.

Seguint les indicacions de l'apartat muntatge final dels apunts, efectuar:

 • La primera escolta de l'entrevista
 • El minutat de l'entrevista: Document AM7.1Minutat
 • El redactat de l'entrevista Document AM7.1Redactat
 • Si calgués, la gravació de plans addicionals
 • El muntatge final: Ha de contenir el títol de l'entrevista, el nom i càrrec de l'entrevistat i els crèdits finals.