AM6.4 Transicions

Dinàmica

Crear un document Cognom_Nom_AM6.4 al google drive, on es resoldrà el següent exercici:

Exercici 1

Per cada tipus de transició comentat en el tema M6.T4 haureu d'inventar un pla inicial i un pla final, on aquesta transició tingui sentit. Para cada transició haureu de detallar:

 • Un pla inicial:
  • tipus de pla.
  • Elements del pla
  • Que hi succeeix en el pla
 • Un pla final
  • Amb la mateixa informació que el pla anterior.
 • Descripció de la transició
 • Justificació de la transció:
  • Descriu l'espai o el temps que separa aquests dos plans.

Exemple:

Transició per tall

 • Pla inicial: Primer pla de la cara d'un home mirant al cel.
 • Pla final: Pla general del cel on una gavina allunyada recorre d'extrem a extrem el pla.
 • Transició per tall: descriu la immediatesa del moment, no hi ha separació temporal ni espaial entre els dos plans, tots dos succeeixen en el mateix lloc a la mateixa hora. Aquesta transició contribueix a que no hi hagi salt en cap d'aquests dos paràmetres.

Exercici 2

En el mateix document de l'exercici anterior, Localitzeu per a cada transició, un video on es pugui apreciar l'esmentada transició.

Per cada transició haureu d'indicar exactament el mateix que heu indicat en l'exercici anterior, però a més afegireu, l'enllaç del video, el minut i el segon on succeeix la transició.

Nota: No abuseu dels clips musicals, els significats de les transicions no s'adequen sovint a la seva intenció teòrica.


Exemple:

Transició per focus in

Video: Panic! at the disco. Dead of a bachelor

Enllaç: https://youtu.be/R03cqGg40GU

Minut i segon: 0:14

Pla inicial: Pla detall algú colocant-se bé la camisa i l'americana

Pla final: Làmpara en un sostre d'un edifici luxós

Intenció de la transició: Canvia el protagonisme dels plans, passa de ser un subjecte a descriure l'espai. Aquesta transició en el context del video clip musical té una missió principalment efectista, guarneix el video clip i li dona varietat.