AM6.3 Moviments de càmera

Dinàmica

Duplicar el document Cognom_Nom_AM6.2 creat amb el google drive, donar-li el nom Cognom_Nom_AM6.3 on es resoldrà el següent exercici:

Exercici

Detallar per cadascun dels plans definits: els moviments de càmera que hi apareixen així com la possible intenció perseguida.

Heineken | The Odyssey Film