AM6.1 Unitats narratives

Dinàmica

Crear un document amb el google drive amb nom Cognom_Nom_AM6.1 on es respondran les següents preguntes.

Exercici

Visionar el següent video i indicar quantes següències, escenes i plans s' observen en els 30 primers segons. Escollir un títol que identifiqui a cadascuna de les unitats narratives que s'hagin definit.

Exemple: Seqüència 1. Escena 1. Pla 1 : Home pujant corda vaixell

Heineken | The Odyssey Film