AM5.3 Anàlisi connotatiu

Dinàmica

Crear un àlbum que s'anomenarà AM5.3. Aquí s'hi desaran les imatges que es demanen a continuació amb el nom de cada exercici. En les anotacions afegiu les explicacions que es demanen a cada exercici.

Exercici -1-

Cercar una imatge per internet. cal triar-la bé. Aquesta imatge haurà de tenir un bon grau d'impacte. Caldrà explicar en les anotacions de la mateixa, la idea principal ( o la teva interpretació) i com s'ha tractat.

Exercici -2-

Cercar, per cada funció que pot acomplir una imatge, una imatge. Explicar com acompleix aquesta funció.

Exercici -3-

Cercar tres imatges, cadascuna de les quals ha de transmetre alguns dels valors expressius definits en els apunts. Cada imatge ha de transmetre valors expressius diferents.

Exercici -4-

Cercar tres imatges, cadascuna de les quals ha de transmetre alguns dels valors de significat definits en els apunts. Cada imatge ha de transmetre valors de significat diferents.

Exercici -5-

Cercar una imatge molt suggerent i explicar com l'espectador omple els seus buits.