AM5.2 Puntuable 5

Dinàmica

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2-P5 del google photos i compartir-lo amb l'usuari del professor. Aquest mateix enllaç s'haurà d'entregar a la plataforma.

En les anotacions o comentaris de cada foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.


Exercici

Les fotografies d'aquest exercici han de treballar els conceptes explicats principalment en el temes 9 i 10 del mòdul 5. Caldrà també tenir en compte el què s'ha explicat en els temes 2, 3 ,4, 5 ,6, 7 i 8. En aquest exercici, el què més es valorarà és tot el que fa referència al 'temps de la representació' i a la 'significació de les imatges'.


  • Cal fer una foto que parli clarament del temps: Un instant congelat amb valor transcendetal, un moment puntual o provocar un efecte d'estranyament, o per una altra banda un moment que representi una durada de temps, o un temps simbòlic.
  • Una foto amb una finalitat expressiva o exhortativa.
  • Una foto amb un elevat grau d'abstracció.
  • Una altra foto que contingui un element de l'anterior molt més icònica.