AM5.2 Puntuable 4

Dinàmica

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2-P4 al google + i compartir-lo amb l'usuari del professor. També caldrà crear un pdf que contindrà l'enllaç a l'àlbum del google + i entregar-lo a la plataforma.

En l'apartat d'anotacions o comentaris de la foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2-P4 del google photos i compartir-lo amb l'usuari del professor. Aquest mateix enllaç s'haurà d'entregar a la plataforma.

En les anotacions o comentaris de cada foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.

Exercici

Fer tres fotografies que treballin els conceptes explicat principalment en el temes 5 i 6 del mòdul 5. Caldrà també tenir en compte el què s'ha explicat en els temes 2, 3 ,4, 5 ,6, 7 i 8. En aquest exercici, el què més es valorarà és tot el que fa referència al centre d'interès: cal que a les fotos es llegeixi clarament un missatge o un element concret, que destaqui de la resta, utilitzant les tècniques treballades. També es valorarà l'ús d'un esquema compositiu.


Per als més mandrosos, que no vulguin fer el més recomanable: llegir els apunts abans de fer les fotografies, a continuació es dóna alguna ajuda d'alguns factors a tenir en compte per l'elaboració de les fotografies:

  • Com destacar el centre d'interès: Color, contrast, desenfoc, línies, simplicitat.
  • Esquemes compositius: Axial, Radial, horitzontal, vertical, En forma d'L, diagonal, corba, ...