AM5.2 Puntuable 2

Dinàmica

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2-P2 del google photos i compartir-lo amb l'usuari del professor. Aquest mateix enllaç s'haurà d'entregar a la plataforma.

En les anotacions o comentaris de cada foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.

Exercici

Fer tres fotografies que treballin els conceptes explicat principalment en el tema 4 del mòdul 5.2 . Caldrà també tenir en compte el què s'ha explicat en els temes 2 i 3 també del mòdul 5. En aquest exercici, el què més es valorarà és tot el que fa referència a l'enquadrament.


Per als més mandrosos, que no vulguin fer el més recomanable: llegir els apunts abans de fer les fotografies, a continuació es dóna alguna ajuda d'alguns factors a tenir en compte per l'elaboració de les fotografies:


Captar exclusivament aquella part de la realitat que interessa

Orientar vertical, horitzontalment o inclinat, de manera justificada.

Triar el pla més adequat en cada cas.

Pensar què es vol expressar en cada pla i tenir-ho en compte.

El fora camp.