AM5.2 Puntuable 1

Dinàmica

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2-P1 del google photos i compartir-lo amb l'usuari del professor. Aquest mateix enllaç s'haurà d'entregar a la plataforma.

En les anotacions o comentaris de cada foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.

Exercici

Fer tres fotografies que treballin els conceptes explicats en els temes 2 i 3 del mòdul 5. No cal incloure tots els conceptes en la fotografia, però si que cal intentar emfatitzar el missatge utilitzant el màxim de recursos (conceptes) possibles. També és important tenir present la màxima d'intentar enquadrar només, tot allò que sigui imprescindible.


Per als més mandrosos, que no vulguin fer el més recomanable: llegir els apunts abans de fer les fotografies, a continuació es dóna alguna ajuda d'alguns factors a tenir en compte per l'elaboració de les fotografies:

  • El contrast
  • La textura
  • La llum
  • L'equilibri i la tensió
  • El pes i la força visual
  • El recorregut visual (direccions incloses o representades)
  • La lectura conduida.
  • el ritme.