AM5.2.9 Temps de la representació

Dinàmica

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2.9 del google photos i compartir-lo amb l'usuari del professor. Aquest mateix enllaç s'haurà d'entregar a la plataforma.

En les anotacions o comentaris de cada foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.

Exercici -1-

Localitza per internet tres imatges que descriguin la instantaneïtat en tres aspectes diferents:

Un instant congelat, transcendent

La puntualitat: descripció d'un moment molt concret

Un que produeixi un efecte d'estranyament.

Pots utilitzar fotografies de Robert Adams o Timothy O'Sullivan o fins hi tot de Cartier-Bresson

Exercici -2-

Localitza per internet tres imatges que transmetin sensació de duració, és a dir, que no parlin d'un moment concret sinò que permetin 'llegir' un moment de durada no puntual.

Exercici -3-

Localitza per interent tres imatges que no incorporin de cap manera el concepte del temps. Ni per que descriguin un instant concret ni perquè descriguin una durada.

Exercici -4-

Localitza per internet tres imatges que descriguin un temps diferent de la realitat que representen. És a dir, que parlin d'un temps de manera simbòlica.

Exercici -5-

Localitza per internet tres imatges que et portin records personals. Constata com aquestes fotografies et transporten a un moment que no transporten als teus companys.

Exercici -6-

Localitza una imatge que expliqui alguna història. Pensa en l'ordre que has seguit mirant els diferents elements de la fotografia per entendre aquesta història