AM5.2.8 Esquema compositiu

Dinàmica

Les fotografies que es demanen en aquest exercici s'hauran de penjar a l'àlbum AM5.2.8 del google photos i compartir-lo amb l'usuari del professor. Aquest mateix enllaç s'haurà d'entregar a la plataforma.

En les anotacions o comentaris de cada foto explicar les tècniques utilitzades i la intenció de cada fotografia.

Exercici -1-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu de tipus axial.

Exercici -2-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu de tipus radial.

Exercici -3-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu basat en l'horitzontal.

Exercici -4-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu basat en la vertical.

Exercici -5-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu en forma de L.

Exercici -6-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu basat en la diagonal.

Exercici -7-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu basat en la corba.

Exercici -8-

Cercar per internet tres fotos amb un esquema compostitiu diferent a qualsevol dels anteriors i justifica la resposta.