AM4. El còmic

Dinàmica

En el compte de google plus, crear un àlbum amb el nom AM4 on s'hi desaran les imatges i els comentaris que es demanen en els següents exercicis.

Història del còmic

Llegeix el tema M4.1 i per cadascun dels moments de la història del còmic localitza una imatge (d'un còmic) que expliqui alguna de les característiques d'aquella etapa. Explica-la també en l'apartat de comentaris.

Llenguatge del còmic

Realitza un còmic:

Localitza i descriu breument en aquest còmic, tots els termes que trobaràs en negreta en el tema M4.T2 dels apunts (organització seqüencial, codis pictocinètics, codis audiopictòrics, espai i temps, guió i dibuix ...) .

El còmic haurà de contenir els 3 tipus de plans treballats en el tema M6.T2 dels apunts ( plans: narratius, expressiu, descriptius).

Les vinyetes hauran de mostrar dos tipus d'inclinacions de càmera, escolliu entre: normal, picat, contrapicat, zenital o nadir.

La qualitat dels dibuixos del còmic ha de ser més que acceptable, això vol dir que ha d'estar polit, i sobretot, s'ha d'entendre perfectament la imatge que es dibuixa. Per fer això, els qui tingueu dificultats en dibuixar persones, feu una cerca a google de "muñecos de palo" i trieu-ne algun tipus, que no sigui el més bàsic, per copiar la idea i il·lustrar les vostres vinyetes.

Fes una fotografia del còmic amb el teu mòbil o iPad i penja-la en el mateix àlbum de google plus.