AM1.1 Evolució de les càmeres

Dinàmica

En grups de quatre o cinc persones, els alumnes hauran de realitzar dins el periode de la primera avaluació, alguna de les activitats que es proposen a continuació. Aquestes s’ordenen en ordre de menor a major complexitat i la seva entrega es realitzarà en el mateix ordre.

Entregar aquesta activitat suposa fer una exposició d’uns trenta minuts aproximadament explicant els detalls de l’invent i la resta d’informació que es detalla en la propia activitat.

Per la primera de les activitats es disposarà d’un temps de dues setmanes, cadascuna de les següents es mostrarà i s’entregarà en la setmana posterior.


Responeu el següent formulari: https://docs.google.com/forms/d/13FVegi9qhbaN2gTh-8Y2ucflajjFZuSLzYyGv4jsA94/viewform

Setmana 2. Ombres xineses

Crear una història amb ombres xineses que expliqui el seu naixament i la seva evolució. Tant des d’una prespectiva tècnica (utilització de les mans, figures animades o no, paissatges,..) del seu ús social (a qui es dirigia, quina funcio complia,...) i en quins països o regions del món va destacar.

Setmana 4. Crear una caixa òptica.

Abans que res cal situar en el temps aquest invent, i explicar la evolució que fa que s’hi arrivi, esmentant els invents anteriors.

Aquesta activitat cal coordinar-la amb la creació del diaporama.

També caldrà crear les imatges que s’hi podran veure. Aquestes imatges poden ser ilustracions manuals o retocades amb ordinador. Han de servir per l’explicació que caldrà fer del seu context històric, els inventors més destacats i recrear el seu ús durant els anys que va ser utilitzada.

Setmana 1. Crear un o més diorames.

Abans que res cal situar en el temps aquest invent, i explicar la evolució que fa que s’hi arrivi, esmentant els invents anteriors.

Aquesta activitat cal coordinar-la amb la creació de la caixa òptica.

Caldrà que serveixin per l’explicació que caldrà fer del seu context històric, els inventors més destacats i recrear el seu ús durant els anys que van ser més utilitzats.

Setmana 5. Construcció d’una Llanterna màgica.

Abans que res cal situar en el temps aquest invent, i explicar la evolució que fa que s’hi arrivi, esmentant els invents anteriors.

Descripció dels fonaments tècnics de l’invent. Situar-lo en el context històric. Explicar l’ús que se n’ha fet i com ha evolucionat en l’actualitat. Explicar la relació que té amb la càmera obscura i la càmera estenopèica.

Setmana 3. Construcció d’un zootrop.

Abans que res cal situar en el temps aquest invent, i explicar la evolució que fa que s’hi arrivi, esmentant els invents anteriors.

Explicació dels fonaments del fenaquitoscopi o disc estroboscòpic, situació en el context històric, usos que se li va donar, anècdotes i explicació dels fonaments tecnològics.

Setmana 6. Construcció d’un praxinoscopi.

Abans que res cal situar en el temps aquest invent, i explicar la evolució que fa que s’hi arrivi, esmentant els invents anteriors.

Recordatori sobre els fonaments tècnics (són els mateixos que el del zootrop), situació en el context històric, usos que se li va donar, anècdotes i explicació dels fonaments tecnològics.