Culoarul depresionar Făgăraş - Sibiu - Sebeş, trasee

Nimeni nu oferă atâta informaţie ca noi (ştiri, articole, ghiduri, hărţi, imagini): 16.000 pagini A4 gratuit!

Depresiunea Făgăraşului (Ţara Oltului) este de origine tectono-erozivă. Treapta de relief cea mai înaltă (600-900 metri) apare pe latura ei sudică, la contactul cu Munţii Făgăraşului şi Munţii Perşani. Oltul a săpat terase largi care îi mărginesc o luncă joasă, uneori cu caracter mlăştinos. (extras din Alexandru Roşu - Geografia fizică a României - Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980)

Peşteri în conglomerat pe malul drept al Oltului, la Tălmaciu

Poiana narciselor de la Vad, între Şinca şi Şercaia

Piramidele de la Şona

Trovanţi la Caşolţ, lângă Agnita

Cetatea Slimnic, lângă Sibiu, iarna

Cetatea ţărănească Câlnic, lângă Sibiu

Lacul „fără fund”, la Ocna Sibiului

Biserica fortificată Cristian, arhitectură spectaculoasă, istorie zbuciumată


Cetatea Slimnic. Foto: Vasile Bouaru (Rădăuţi).

Piramidele de la Şona. Foto: Vasile Bouaru (Rădăuţi).