Podişul Târnavelor, hărţi, cetăţi, peşteri

Nimeni nu oferă atâta informaţie ca noi (ştiri, articole, ghiduri, hărţi, imagini): 16.000 pagini A4 gratuit!

Se află la est de Podişul Secaşelor. Este situat în sudul Podişului Transilvaniei. Mărginit la nord de Văile Mureş şi Niraj; la sud ajunge până la Culoarul depresionar Făgăraş - Sibiu - Sebeş. (extras din Alexandru Roşu - Geografia fizică a României - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980)

Multe marcaje turistice în Podişul Târnavelor; impunătoarea biserică fortificată Biertan

Piramide la Apold

Peşteră şi carst pe sare la Ocna Mureş

Cetatea ţărănească Viscri
Cetatea ţărănească Rupea
Biserica fortificată Sachiz

Cetatea Rupea. Foto: Vasile Bouaru (Rădăuţi).