Izvoarele Sucevei - Izvorul Pârâului Aluniş, Munţii Obcina Mestecănişului

articolul continuă de aici 

De la intersecţia din imaginea 1 (sau imaginea 31 de pe porţiunea Izvoarele Sucevei - Ucraina, adică https://sites.google.com/site/romanianatura58/home/carpatii-rasariteni/obcina-mestecanisului/raul-suceava-parcurgere-integrala/izvoarele-raului-sucevei---granita-cu-ucraina-prin-obcina-mestecanis-si-obcina-feredeului ), ne abatem spre stânga imaginii, pe drumul forestier Aluniş. Drumul urmăreşte îndeaproape pârâul cu acelaşi nume, care izvorăşte din Obcina Mestecănişului , de sub Muntele Hrobi.


                                                                        1

Parcurgem câteva sute de metri (foto 2) până traversăm un mic pod. Imediat după pod coborâm lângă albia pârâului. În imaginea 3, în stânga este Pârâul Aluniş iar în dreapta este Râul Suceava. Iată şi podeţul pe sub care curge Suceava (foto 4). 


                                               2
                                                                       3
                                                                            4

Ne deplasăm spre amonte, pe lângă Pârâul Aluniş (foto 5). Acesta este îngrădit de gardurile localnicilor deoarece trecem pe lângă mai multe gospodării. Pe alocuri ne putem apropia de albia sa (foto 6). 


                                                          5
                                                                                  6

Într-un loc, chiar dacă pârâul este destul de mic, la o viitură a rupt puternic dintr-un mal (foto 7). Pârâul se strecoară printre pajişti bogate în ierburi (foto 8).

                                                                               7
                                                                            8

Mai sus ajungem într-un loc mai deschis de unde avem perspectivă asupra împrejurimilor. Observăm îndeletnicirile localnicilor care, pe lângă munca la pădure sau cositul fânului, se ocupă şi cu albinăritul (foto 9). Trecem peste un podeţ de unde privim spre aval (foto 10) şi urcăm mai departe pe drumul forestier (foto 11). 


                                            9
                                                                             10
                                                                    11

Peisaj încântător, puţin umblat de turişti (foto 12).

                                          12

Pârâul curge pe sub poala pădurii (foto 13) şi ajungem la câteva case izolate (foto 14). 

                                                                                  13
                                                           14

Depăşim aceste gospodării şi privim spre înapoi, către valea pe care am urcat până aici (foto 15). Mai sus întâlnim iar câteva gospodării şi trebuie să depăşim o poartă (foto 16). Sat arhaic, foarte pitoresc. Pârâul curge pe lângă drumul care acum s-a îngustat şi el (foto 17).


                                                 15
                                                                 16
                                                                                17

Trecem prin curtea unei gospodării de unde cerem permisiunea de a continua înaintarea prin pajiştea din spatele casei (foto 18). Depăşim un gard şi urcăm mai departe pe pârâul care se îngustează pe măsură ce suim dar curge destul de năvalnic (foto 19). Pajiştile din jur sunt de o frumuseţe de nedescris; flori de toate culorile, ierburi înalte, fluturi şi pasări (foto 20).

                                                                     18
                                                                                               19
                                                    20

Mai depăşim un gard şi traversăm o mică porţiune cu pietre (foto 21). Sunt calcare interesante ca aspect, de culoare maro-roşiatic (foto 22). Mai sus găsim chiar pietre cu concreţiuni (foto 23). 

                                                                                 21
                                                                                                  22
                                         23

Iată acea zonă privită înspre aval (foto 24). Mai sus zărim un podeţ peste valea pe care urcăm, zonă cu pietre albicioase (foto 25). De pe acel podeţ privim din nou splendidul peisaj spre vale (foto 26). În dreapta noastră în sensul de urcuş se află ultima gospodărie.


                                                                24
                                                                          25
                                                       26

Suim mai departe de-a lungul pârâului şi întâlnim, pe dreapta cum urcăm, un drumeag (foto 27). Ceva mai sus de acest drumeag privim spre înapoi (foto 28). În dreapta în imaginea 28 se zăreşte Vârful Aluniş (1294 m). Dar ajungem imediat mai sus şi la izvorul Pârâului Aluniş, amenajat şi chiar captat (foto 29). 

                                                                              27
                                                                  28
                                                                                               29

                         Este destul de puternic, având debit mare. Acolo am realizat un film:

Urcăm mai departe, de-a lungul văii (foto 30). Prin pajiştea pe care o traversăm întâlnim ruşuliţă (foto 31). 

                                                                     30
                                                   31

Valea este uscată dar păstrează forma unei mici albii, semn că pe aici curgea apă. Pădurea din stânga noastră în sensul de urcuş este adâncă şi răcoroasă. Mai sus ieşim într-o vastă poiană iar profilul văii se păstrează. De acolo privim spre înapoi (foto 32). Ceva mai sus, surpriză, curge un firişor de apă care intră în pământ undeva mai jos, prin locul pe unde urcăm (foto 33). 


                                                    32
                                                                                                 33

Depăşim un gard din bârne şi întâlnim o adăpătoare scobită în două trunchiuri de copaci (foto 34). Şi pe aici creşte multă ruşuliţă (foto 35).

                                                                           34
                                                             35

Valea este destul de îngustă iar brazii urcă abrupt spre culmile din jur (foto 36). Imediat mai sus găsim izvorul Pârâului Aluniş (foto 37) din care curge apa până intră în pământ mai jos apoi iese din nou generând izvorul din imaginea 29. 

                                                        36
                                                                                                 37

Poiana în care suntem şi împrejurimile, prin formă, poziţie şi nuanţele de verde, uimesc şi încântă privirile. După unele păreri, aici ar fi izvorul Râului Suceava. Suntem în Obcina Mestecăniş, la altitudinea de 1250 m.