Art en cultuur

De Stichting

Dutch Masterworks Top 50

The Nude Painting Top 20

Dutch Master Paintings Top 20

Meester Schilders Top 20

Markante Woningen Rotterdam **

Madurodam Den Haag

AKI Kunsthandel

Hout Museum Amersfoort ***

Van Gogh Amsterdam

The Musée d'Orsay Paris

Georges Pompidou Paris

De Stijl Tentoonstelling Leiden

Moderne Kunst Arnhem ****

Herengracht Museum Amsterdam

Kunstenaars in de Lage Landen

Kunstgeschiedenis

Kleikunst Henk Erkelens **

Ontwikkelkunst Piet Mondriaan

Indianenkunst Jan Wolkers **

Abstractkunst Fré Heinsius *****

Expositie Heemhof *

Hollandse zeden en gewoonten

Kunst van Mondriaan **


Historie en linguïstiek

Publicaties Fré Heinsius

Geschiedenis van Gelderland **

Ald Frysk

Europe 800 AD **

In de vroege middeleeuwen

Bij de chirurgijn op visite

The Oldest Book

History of Architecture

Wandelen in de provincie

De grote literatuurprijzen *

De oude talen

Hebban olla vogala opgelost

Over de Friese geschiedenis **

Universiteit van Groningen

Geschiedenis van Amsterdam

Ancient Friesian Languages

Ancient book Ath oer Alinda (Oera Linda Book)

Friese geschiedenis opnieuw

De Nederlandse taalfamilie **

Universiteit van Leiden

Woordenlijst Latijn

Spaans voor beginners

Mijn allermooiste postzegels ****

Over het huis Heinia

Prat mar Frysk sag Doutzen wei

Enige nadere bedenkingenHistorie en talen

Etymologie en kosmologie nygierig **

De Frieske Adel in 1948

De Frieske Adel in 1993

Oppenij Leeuwgarden mei Leeuwenburg bi castellum prefect Daniël Heinsius

Krachtige pompeblêden in fris woater

Vaderlandse dichters gaan stappen

Bedenkingen mei Doutzen familjes

Het Huis Heinaut

Letterkundig Mengelwerk

Het West-Fries bitsje anders *

Het kasteel van Harns

Over Doema en Donia

The Wiseman of the Oriënt

Vindicat of Bernlef?

Denkend aan West-Friesland **

Landbezit eenvoudige kwestie