Bilhistorien

Nedenfor ligger mine notater fra bilhistorien opp gjennom årene, med alle mulige forbehold for feil og mangler. Mye av dette gjennfinnes også på www.bilhistorie.no

Hilsen

Bjørn