Archief parochie Heilige Edith Stein - 2020

nieuwsitems - actualiteiten

ciborie uit messing, verguld en vervaardigd door Jan Veerkamp

23 februari 2020

Helvoirtenaar Ben Veerkamp schenkt ciborie aan pastoor James

De grootvader van Ben, Jan Veerkamp, was een begenadigd edelsmid en koperslager; hij was tientallen jaren de hofleverancier van siersmeedwerk in kerken.

Lees verder.....

communiebank H. Nicolaaskerk

21 februari 2020

Matthäus Passion op zondag 5 april in H. Nicolaaskerk te Helvoirt

Op zondag 5 april wordt in de mooie Nicolaaskerk in Helvoirt de Matthäus Passion uitgevoerd. Onder leiding van dirigent Lex Wiersma, bewoner van Helvoirt, zal het Projectkoor Brabant hier optreden.

Lees verder.....

Bishop A. Amalraj, bishop of Ootacamund - South India

2 februari 2020

Bedankbrief bisschop A. Amalraj van bisdom Ootacamund uit India

Al enkele jaren houdt onze parochie een actie tijdens de advents- en de kersttijd. Het geld dat wordt opgehaald is bestemd voor het bisdom Ootacamund, het bisdom waar Pastoor James vandaan komt. Bisschop Amalraj van het bisdom Ootacamund betuigt zijn dank voor de financiële hulp die onze parochie heeft gegeven.

Lees verder.....

2 februari 2020

Seminar: 'liefdevol bijsturen'

Op 24 maart 2020 zal een tweede opvoedavond plaatsvinden in de parochie Edith Stein te Vught; deze avond zal gaan over 'liefdevol bijsturen' in de opvoeding van kinderen. Imke Wijnhorst, christelijke ontwikkelingspsychologe bij Stichting Gezinsfundament, zal deze avond verzorgen.

Lees verder.....

29 januari 2020

Paasviering in Novalis donderdag 2 april 2020

Paasviering voor ouderen op donderdag 2 april in Novalis, Industrieweg 9c te Vught; aanvang 14.00 uur met eucharistieviering; aansluitend gezellig samenzijn en om 17.00 uur is de afsluiting.

Lees verder.....

We hopen op net zo goed weer als in 2018 met de barbecue op kasteel Maurick

29 januari 2020

Vooraankondiging vrijwilligersdag 2020

Alle vrijwilligers van de parochie H. Edith Stein worden gevraagd om zondagmiddag 24 mei a.s. vrij te willen houden voor een gezellige buffet/barbecue in de “Guldenberg” te Helvoirt.

Lees verder .....

Eiffelreis: 19, 20 en 21 april 2020

21 januari 2020

Eiffelreis: 'een oecumenisch uitstapje' (19, 20 en 21 april 2020)

Gaat u (weer) mee? Op 19, 20 en april a.s. wordt een Eiffelreis georganiseerd; het betreft een samenwerking tussen de R.K. parochie H. Edith Stein en de Lambertus gemeente te Vught.

Lees verder.....

Bisschop Gerard de Korte met mijter spreekt de kerkgangers toe

21 januari 2020

Bisschop Gerard de Korte bezoekt Nicolaaskerk te Helvoirt

De Advents- en Kerstactie 2019 heeft een bedrag van € 16.773,53 opgebracht, welk bedrag ten goede komt van het bisdom Ootacamund in India. Veel dank wordt uitgesproken aan de vele mensen die met een gift dit mooie succes hebben bereikt.

Lees verder .....

steun aan het bisdom Ootacamund

20 januari 2020

Opbrengst Advents- en Kerstactie 2019 bedraagt € 16.773,53

De Advents- en Kerstactie 2019 heeft een bedrag van € 16.773,53 opgebracht, welk bedrag ten goede komt van het bisdom Ootacamund in India. Veel dank wordt uitgesproken aan de vele mensen die met een gift dit mooie succes hebben bereikt.

Lees verder .....

20 januari 2020

Toediening H. Vormsel op 30 mei 2020 in H. Hartkerk te Vught

De toediening van het Vormsel in de parochie H. Edith Stein (Vught, Helvoirt en Cromvoirt) zal zijn op zaterdag 30 mei 2020 om 17.00 uur in de H. Hartkerk te Vught. De vormheer is deken J.G.N.M. van Rossem.

Lees verder.....