Vastenactie 2020 t.b.v. de jeugd in het Heilig Land

Vastenactie 2020 in het teken van de jeugd

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ - Dit geldt zeker voor het Heilig Land. Daarom besloot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem om, als vervolg op het Adventsproject 2019, ook in 2020 aandacht te geven aan de toekomst van de jeugd in het Heilig Land.

Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (Israel, Palestijnse gebieden en Jordanië). De Ridderorde is een wereldwijde organisatie met 35.000 leden en brengt jaarlijks 12 miljoen euro bijeen voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten in het Heilig Land. De Nederlandse tak met 324 leden draagt jaarlijks rond de 350.000 euro financieel bij. Naast dit charitatieve aspect zijn de doelstellingen van de orde broederschap en verdieping van spiritualiteit.

Ridderorde Heilig Graf van Jeruzalem bijeen 02-12-2017 in de H. Hartkerk te Vught

Steeds minder christenen in het Heilig Land

Op dit moment vormen de christenen in het Heilig Land een zeer kleine minderheid, rond twee procent van de totale bevolking. Een percentage dat de afgelopen jaren in rap tempo is afgenomen door emigratie en door verminderde natuurlijke aanwas. Aangezien de jeugd de toekomst heeft, is het zaak om aandacht te geven aan de jeugd. Zij zijn een belangrijke voorwaarde voor de christelijke aanwezigheid in het Heilig Land, nu en in de toekomst.

Probleem van de christelijke jeugd in het Heilig Land

Op dit moment maakt de christelijke jeugd een forse identiteitscrisis door. Het herontdekken van de eigen geschiedenis, kennis hebben van het evangelie en het bezoeken van Bijbelse plaatsen zijn van wezenlijk belang zodat de jeugd zich verbonden voelt met het Heilig Land. Het is cruciaal dat de jongere generaties leren begrijpen waar ze vandaan komen om zodoende een sterk gevoel van verbondenheid met het Heilig Land te krijgen.

Belang van zomerkampen voor de jeugd

De zomerkampen geven de jeugd een kans om zichzelf te ontwikkelen. De jonge mensen ontdekken dat zij meer capaciteiten in huis hebben dan die waarop tijdens hun schooltijd een beroep wordt gedaan. Kunst, theater, muziek en vrijwilligerswerk komen aan bod. Deze zomerkampen duren een maand en worden gehouden in de pastorale centra of in de school in de eigen omgeving. Zij bieden een veilige omgeving waarin jonge kinderen en pubers zich verder kunnen ontwikkelen en hun band met het Heilig Land kunnen verstevigen.


Wat kost een zomerkamp?

Een zomerkamp kost drie- tot vierduizend euro en biedt 80-120 kinderen in de leeftijden van lagere school tot middelbare school een maand lang een zinvolle invulling tijdens hun zomervakantie. Het mooiste zou zijn als we alle 55 parochies, 6000 kinderen in totaal, kunnen ondersteunen met een financiële donatie voor het organiseren van een zomerkamp in 2020!