Vastenactie Helvoirt: "Werken aan je toekomst"

2020

In het Pomphuiske van maart op bladzijde 45 staat informatie over de Vastenactie-campagne 2020; deze heeft als thema “Werken aan je toekomst”! Met de fondsen die Vastenactie ontvangt, steunt ze jongeren in ontwikkelingslanden met hun vervolgonderwijs.

Zoals vermeld in het Pomphuiske-artikel is er vanaf dit jaar geen Bliksemactie meer, maar zouden wel de vastenzakjes mét informatie huis-aan-huis worden bezorgd. Verschillende vrijwilligers hadden toegezegd hieraan mee te werken. In deze onzekere tijden waarbij er dringend wordt gevraagd om afstand te houden van elkaar, hebben we gemeend om toch niet de vastenzakjes huis-aan-huis te bezorgen.

Maar u kunt natuurlijk uw bijdrage rechtstreeks overmaken op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

of

uw bijdrage in een envelopje doen waarop u VASTENACTIE schrijft. Dit envelopje kunt in de metalen, ‘gesloten’ brievenbus deponeren van het parochiecentrum, Kastanjelaan 14a, Helvoirt (links van de oprit – er staat Parochiecentrum op).