Digitala

verktyg & tjänster UBF

Informationssökning i digitala kanaler

Informationssökning/databaser

Länkar till ex NE, Global issues, Mediearkivet och Landguiden.

Kompensatoriska verktyg

Info om några av UBFs kompensatoriska hjälpmedel.

Godkända lärresurser

Alla digitala verktyg/läromedel/lärresurser som hanterar personuppgifter behöver godkännas av förvaltningen innan användande. Här nedan listas de digitala resurser som genomgått anskaffningsprocessen för digitala läromedel och vilka skolor som använder tjänsten, alternativt om den är tillgänglig för alla skolor. Digitala lärresurser som inte hanterar personuppgifter kan användas direkt så länge som den eventuella kostnaden är omhändertagen. För mer information om inköpsprocessen se: Anskaffning Digitala Lärresurser

Vill ni köpa in/börja använda en ny digital lärresurs? Fyll i föjande formulär.

Har du frågor - kontakta: Pehr Thorson, Utvecklingsledare (e-post) eller Peter Stöök , Utvecklingsledare (e-post).