Digitala  

verktyg & tjänster UBF

Godkända lärresurser

Alla digitala verktyg/läromedel/lärresurser som hanterar personuppgifter behöver godkännas av förvaltningen innan användande. Här nedan listas de digitala resurser som genomgått anskaffningsprocessen för digitala läromedel och vilka skolor som använder tjänsten, alternativt om den är tillgänglig för alla skolor. Digitala lärresurser som inte hanterar personuppgifter kan användas direkt så länge som den eventuella kostnaden är omhändertagen.      För mer information om inköpsprocessen se:   Anskaffning Digitala Lärresurser

Vill ni köpa in/börja använda en ny digital lärresurs? Fyll i följande formulär.

Har du frågor - kontakta oss via mail:  syspro@educ.goteborg.se