A klasszicizmus hatására, ókori minták szerint készített antik bútorok, klasszicista stílusú bútorok


A 18. század második felében jelentkező felvilágosodás eszméinek hatására új, a barokkot követő átfogó stílustörténeti korszak, korstílus alakult ki, a *klasszicizmus. A romanika, a reneszánsz után újra az antik görög- római kultúra értékeit tekinti mérvadónak. 

A kor épületeire, bútoraira a formai egyszerűség, az arányosság, a szimmetria a mértéktartás jellemző. Winckelmann megfogalmazása szerint a művésznek a „nemes egyszerűség és nyugodt nagyság" kifejezésére kell törekednie. 

Társadalmi alapot a polgárosodás, városok fejlődése jelentett, sokkal szélesebb körben merült fel igény lakásokra, bútorokra és a csak fáradtságos kézi munkával készíthető barokk, rokokó szoborszerű bútorok helyett egyszerűbben előállítható bútorok nyertek teret. A polgári forradalmak időrendjéhez igazodóan jelentek meg a bútorok építésében is a klasszicizmus stílusjegyei, szigetországi asztalosmesterek jártak élen, Robert Adam, George Hepplewhite, Thomas Sheraton, majd a polgári eszmék terjedésével terjedt Európa keleti országai felé.

A bútorait világos szerkezeti tagolás jellemzi, kevésbé építészetiek a formái, mint a reneszánsz koriaknál, és nem is szobor hatásúak, mint a barokk, rokokó bútorai. A díszítés visszaszorul a tagoló elemekre, és nem burjánzik túl. A szerkezeti elemeiben egyszerű bútortestek párkányain ókori görög épületekről ismert, ismétlődő minták jelennek meg, gyakori a kiemelt háromszögű oromzat, az oszlopfők, melyek felső végén díszítettek. A bútorlábak lefelé keskenyednek, csak ritkán ívesek.

A bútorépítésben Franciaországban XVI. Lajos király idején a rokokó ellenpontjaként megjelenő új stílus már klasszicista, a köztársasági dísztelen, egyszerű, racionális vonalakra építkező és az azt követő díszítéseiben rendkívül gazdag napóleoni (empire) stílus a klasszicizmus kiteljesedése. Német nyelvterületen, Magyarországon a copf stílus jelentett átmenetet a barokk kor után, a biedermeier bútorokon is megfigyelhetők klasszicista stílusjegyek.

Magyarországon részben a később induló polgárosodás, részben a művészeti irányzatok későbbi megjelenése, kiteljesedése miatt a klasszicizmus a bútorok formáit, díszítéseit később alakította, a klasszicista stílus szerint kevesebb bútor épült, mint nyugat Európában, az elnevezés is kevésbé használt, ismert, a 16. Lajos, copf elnevezéssel gyakrabban találkozhatunk.

képre kattint, nagyobb, hd felbontású kép

angol klasszikus, Adam style furniture
Adam Robert angol klasszicista bútor

olasz antik bútorok
Olasz festett komód, gusztávián stílus

copf bútorok
Periodikus copf minta

antik kis szekény
Kis hálószobai szekrény

német antik bútorok
Egyszerű mintás bútorkárpit


márvány asztal
Márványlapos asztal

adam robert bútorok
Mestermunka, részletgazdag intarzia Adam bútor

antik kanapé
XVI. Lajos zsámoly

zsámolyok
Francia antik bútorok

antik komódok
Német komód