Bútorstílusok

Antik bútorstílusokról a társadalmi változások tükrében, mai, modern bútorok, vintage & loft design

halabala bútor

Jindřich Halabala art deco bútora a 40- es évekből

Ívek, vonalak könyvekben betűkké, mondatokká állnak össze, asztalos kezében fadarabok bútorrá formálódnak és képesek használati értéken felül, esztétikai élményt nyújtani, ahogy szavak, mondatok nem csak orvosi tájékoztatókat, de drámákat, verseket, szonetteket is formálhatnak.

Egyszerűen bontható elemeire egy- egy bútorépítő stílus, elemezhető, mégsem szeretném, félek, vesztenék varázsukat. Az egész számít, a megvilágítás, a környezet ugyanúgy része az összhatásnak, vajon képes gondolatokat, érzelmeket ébreszteni?

Nem képzett művészettörténészként írom le gondolataimat, mit, hogyan látok, amikor különböző korok, stílusok, nemzetek bútorait látom. Számomra a legérdekesebb megfigyelés, az épített környezetünk mögötti alkotó ember törekvése és a kölcsönhatás, vajon az ember alkotta tárgyak gyakorolnak hatást gondolkodásunkra vissza?

József Attila sorai sokszor eszembe jutnak,

"Akár egy halom hasított fa,

hever egymáson a világ,

szorítja, nyomja, összefogja

egyik dolog a másikát,

s így mindenik determinált.

Csak ami nincs, annak van bokra,

ami van, széthull darabokra"

A hagyomány, az élő, mindennapi stílus, ahogy a technológiai tudás, köt, de alapot jelent, az új iránti vágy alkot. Elmúlt korok szellemi örökségének és a művészi szabadságnak folyamatos párbeszédét látom egy- egy bútordarabban.

Klisé, "felgyorsult világunk". Mi nem, csak körülményeink változnak, a technológia, a kommunikáció.............., így érdekes megfigyelni, pl. az 1700- as évek végén, 1800- as évek elején, rövid idő alatt milyen sok történés, szellemi törekvés formálta, alakította a kor stílusait.

Magyarországon stílustörténeti korszakok szerint klasszikus a bútorok stílusait megnevezni, időrendben: román, gótikus, reneszánsz, barokk, klasszicista. Antik bútorokon megfigyelhető stíluselemek kevés kivétellel fenti felsorolásból valamelyikébe besorolható. Angolszász országok ugyanúgy használják jelzőként korstílusok neveit bútorok stílusának meghatározásához, viszont inkább bizonyos időtartamhoz igazítja pl: XV. Lajos király stílus. Ezen oldalon így akár ugyanazon bútort is más nézőpont szerinti csoportosítottam, vagy jelzőként használom a korstílus nevét, például biedermeier bútorokon a klasszicizmus stílusjegyei meghatározóak, de pl. a székek támlái barokk vonalúak. További csoportosítási szempont részemről lehet földrajzi szempontok szerinti valamint a mai napon is élő lakberendezési trendek szerinti, country chic, loft style, amelyek a klasszikus meghatározás szerint nem stílusok, de a mindennap használt nyelvben a köztudatban e szerint élnek.

Egy- egy bútor korának meghatározása egzakt, pontos választ lehet adni a szerkezeti felépítés, felhasznált alapanyagok ismeretében lehetséges, stílusának megítélése már önkényes, lehet szubjektív. A csoportosítások, a stílusok, művészeti irányzatok, trendek egymás közti viszonyának, stíluselemek hovatartozásának megítélése már gondolataimat tükrözhetik.

A több száz éves bútorok alapvető formái, díszítő elemei a kor haladtával egyre biztosabban azonosítják mely kor, mely stílusa szerint készültek. Mai bútoraink megítélése is csak távolodva időben lehet helytálló, ma modernnek ható forma, trend elveszhet, mint az 59- es Caddilac fecskefarka, de akár meghatározó is lehet a későbbiekben. Csoportosításom szerint antik az art deco és a korát megelőző korokban születő stílusok, vintage nem korhoz kötött, lényege a visszatekintés, modern az art nouveau (szecesszió) és a későbbi korok stílusai. Képeken, főként modern bútorokon az adott stílusra legjellemzőbb formai elemekkel rendelkező bútorok szerepelnek, nem a kereskedelmi forgalomban döntő, tömegtermékek.

Az elnevezéseket, amelyekben egy- egy bútort valamely stílushoz soroltam figyelembe vettem a korát, a bútor építéséhez használt alapanyagokat, a bútortestek alapformáját, lábszerkezet kialakítását, a díszítéseket, a különböző berakásos elemeket, a felületkezelés, festés módját, bútorveretek formáját valamint a kárpitok anyagát, mintáit. Több esetben a beazonosítás ennek ellenére nem egyértelmű, részben, mert a bútorok jellemzői is folyamatos változásban voltak, vannak, és a jellemzők keveredhetnek is, másrészt a stílusok elnevezései is keverednek a változó szóhasználat miatt. A stílusok, mint láncszemek kapcsolódnak egymáshoz egyszerre következményei és ellent is mondanak egymásnak, átmenetek léteznek a stílusok között.

Amíg az oldal lapjait írtam, hozzá anyagot gyűjtöttem, törekedtem, hogy személyes ízlésem ne formálhassa soraimat, a képeken viszont bútorok szerepelnek, amelyeket műszakilag igényesnek tartok, kerültem azokat a darabokat, amelyek egy- egy stílus mintáit az eredetiség hiányában, közhelyesen használja.

bútorstílusok

Stílus, antik & modern, vintage

Stílus, antik & modern, vintage

Design, enteriőr & kert