9.11 Åk 9

LäsKedjor 2 Skolår 4-9  Teckenkedjor, ordkedjor, meningskedjor. Normerat. Administrering: främst grupp. Lästest för bedömning av ordigenkänning eller ordavkodning. Jacobson, C., 2001.  Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget

DLS år 7-9  Omfattande diagnostiskt material för analys av läs och skrivförmågan. Administrering: Grupp eller individuell nivå. Järpsten, B., 2002. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget

LS – Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasietDiagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. Administrering: främst grupp. Johansson, M-G., 2004. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget