6.4 Noter & länkar

  1. Skolverket (2014)
  2. Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003) 
  3. Skolverket, Nya språket lyfter (2011)
  4. Lundberg, I. (2008)
  5. Allington,R.( 2001)
  6. Stensson, B.(2006)
  7. Stensson, B.(2006)

Länkar Skolverket
Filmer om språk- och kunskapsutvecklande arbete:

Skolverket

UR - UtbildningsradionYoutube
Fler länkar: