2.5 Hur skapar vi goda förutsättningar för elever att lära sig läsa och förstå?

Vad kännetecknar en god läsare? Hur tränar man elever att använda de strategier som goda läsare omedvetet använder? Dessa frågor har varit utgångspunkten för flertalet tongivande forskare inom området de senaste decennierna. Läsforskare har funnit att goda läsare använder sig av fyra huvudstrategier13:

  1. De förutspår handlingen/ställer hypoteser.
    Med hjälp av t ex rubrik och bilder förutspår de vad de tror att texten kommer att handla om. Det innebär också att de kan dra slutsatser från vad de redan vet i ljuset av ny information som dyker upp i texten.

  2. De ställer egna frågor om texten före, under och efter läsningen av texten. De övervakar sin egen förståelse och de kan skilja det väsentliga från det oväsentliga i texten.

  3. De klargör otydligheter, exempelvis svåra ord, komplicerad meningsbyggnad eller annat som är svårt att förstå i texten.

  4. De kan sammanfatta texten med egna ord.