9.3 Åk 1

DLS bas för skolår 1 och 2 Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. Administrering: Främst grupp men kan också användas på individnivå. Omfattar tre delprov – läslust, läsning och skrivning. Järpsten, B. 2009 Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget

IL-basis, skolår 1-3 Normerat, omfattande diagnostiskt grupprov och individuell prövning tex hörförståelse, teckna och skriva, bokstavskännedom, rättstavning.

LäsKedjor Normerat. Administrering: främst grupp. Lästest för bedömning av ordigenkänning eller ordavkodning. Jacobson, C, 2009  Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget

Nya Språket lyfter Skolverket, 2012.

God läsutveckling Kartläggning och övningar. (2) Lundberg I, Herrlin K.  2014, Stockholm: Natur och kultur

God skrivutveckling Kartläggning och undervisning.(3) Lundberg I, 2008 Stockholm: Natur och kultur