4.4 Noter & länkar

 1. Utbildningsdepartementet (2008)
 2. Lundberg, I. (2007)
 3. Skolverket (2014)
 4. Eriksen Hagtvet, B. (1990)
 5. Eriksen Hagtvet, B. (2004)
 6. Lundberg; I. (2007), Lundberg, I., Olofson, Å. & Wall, S. (1988)
 7. Lundberg, I. (2007)
 8. Westlund, B. (2009), Reichenberg, M.(2014), Brudholm, M. (2002)
 9. Edwards, A:(2008)
 10. Edwards, A. (2008)
 11. Fridolfsson, I. (2008)
 12. Fridolfsson, I. (2008)
 13. Druid Glentow, B. (2006)
 14. Lundberg; I. (2007), Lundberg, I., Olofson, Å. & Wall, S. (1988)
 15. SOU (1997:108) 
 16. Herrlin, K., Frank, E. & Ackesjö, H. (2012)

Länkar, Skolverket