Inledning‎ > ‎

7 Språk-, läs- och skrivutveckling i fritidshemmet och under hela skoldagen


Fritidshemmens personal ska arbeta språkutvecklande i fritidshemmet och integrerat med skolan under hela skoldagen.


Språk och kommunikation ska vara en betydande del av fritidshemmets verksamhet.


Fritidshemmets språkutvecklande uppdrag har blivit förtydligat  i Lgr11. (Reviderad 2016)

I fritidshemmets syfte och centrala innehåll beskrivs uppdraget som undervisning, som:

"ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.” (s. 24)

"I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt , uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.“ (s.24)

"Undervisningen i fritidshemmet  kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat, samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.” (s.24)


En avgörande faktor för barns/elevers språk-, läs-och skrivutveckling är pedagogernas kunskap och förhållningssätt till språk-, läs-och skrivutveckling.