Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: ds. W.A. van den Born, predikant@hervormdheienboeicop.nl, telefoonnummer (0345) 84 66 82

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Aanmelden voor bijwonen kerkdienst

Degenen die zich hebben opgegeven om de diensten bij te wonen worden vooraf uitgenodigd. Zie Aanmelden bijwonen kerkdienst. De live uitzending van de kerkdiensten (beeld en geluid) blijft op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Kerkdiensten:

Zondag 28 november 2021

09.30 uur ds D. Verkuil, Rhenen (voorbereiding Heilig Avondmaal)

18.30 uur ds J. Westland, Putten

Zondag 5 december 2021

09.30 uur ds W.A van den Born (Heilig Avondmaal)

18.30 uur ds W.A van den Born (nabetrachting Heilig Avondmaal)

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

Aangepaste regels gebruik van de Rank zijn hier te vinden.

Vanaf 16 november 2021 zijn de volgende regels van kracht, naast de geldende regels:

 1. Het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen is verplicht.

 2. Er kunnen maximaal 80 personen in de kerk aanwezig zijn om voldoende afstand te kunnen houden. Er zullen geen plaatsen gereserveerd zijn voor de jeugd, maar ook zij blijven van harte welkom via het uitnodigingssysteem.

 3. Vanuit de geldende basisregels wordt er nadrukkelijk op gewezen bij klachten thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid de dienst online te volgen.

 4. Een dringend verzoek: wilt u zich afmelden als na het accepteren van de uitnodiging blijkt dat u onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn. Dan kunnen we wellicht nog iemand anders uitnodigen die graag de dienst fysiek bij woont, zodat er geen onbezette plaatsen zullen zijn.

Laten we alles, wat betrekking heeft op dit virus, in ons gebed bij Hem brengen.

Versoepelingen zoals deze golden per 26 september 2021:

Klik op het uitvouwsymbool

Naar aanleiding van de gewijzigde richtlijnen en de adviezen vanuit de landelijke kerk is besloten de volgende regels aan te houden:

 • Kerkgangers hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden, maar wel wordt gevraagd gepaste afstand te houden. Er vindt geen registratie meer plaats bij het betreden van het kerkgebouw. Bij binnenkomst wordt uw zitplaats aangewezen. Voor diegenen die zorgen hebben bij deze versoepelingen, is er de mogelijkheid om een plaats toegewezen te krijgen waarbij de 1,5 afstand aangehouden wordt, zorg dan dat u mimimaal 10 minuten voor aanvang aanwezig bent. Overige zitplaatsen zijn op gepaste afstand, houd hierbij ook rekening met de ander. De twee achterste banken in zowel de ochtend- als de avonddienst zijn gereserveerd voor de jongeren.

 • U wordt nog steeds uitgenodigd via het wel bekende uitnodigingssysteem. Er wordt vanaf heden een groter aantal personen uitgenodigd.

 • Er wordt geen Coronatoegangsbewijs gehanteerd.

 • De ‘basisregels’ blijven van kracht: thuis blijven bij klachten, geen handen schudden en de benodigde hygiënemiddelen worden u ter beschikking gesteld.

 • Tijdens de dienst zal er voldoende geventileerd worden.

 • Overige zaken, zoals bijvoorbeeld de looproutes in het gebouw en de wijze van collecteren blijven nog hetzelfde.

 • Afhankelijk van het verloop van de komende diensten wordt een besluit genomen of er nog verdere versoepelingen mogelijk zijn.

 • De Rank: er zijn geen wijzingen voor wat betreft de eerder aangegeven regels in, en bij het gebruik van, de Rank.

Werkblad voor de kinderen | Kerkdienst 21 november 2021 | Eeuwigheidszondag

Voor de kinderen:

Fijn dat je meeluistert met de kerkdienst! Of je nu in de kerk zit of thuis, je mag God ontmoeten en samen Hem eren.

Dit blad kun je gebruiken om in te vullen tijdens de kerkdienst van zondag 21 november 2021.

Schriftlezing: Daniël 6 |Thema: Uit de kuil gered

Zendingsmaatjes gezocht

Stel je eens voor: een leven zonder God. Voor veel mensen is dat realiteit. Er zijn op de wereld nog miljoenen mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. Wij zijn door de GZB uitgezonden om anderen in aanraking te brengen met Gods liefde.

Heb jij ook het verlangen om de liefde van God te delen? Samen kunnen we het Evangelie delen, in woorden en daden. Wij als zendingswerkers door te gaan, jij door financieel bij te dragen. En vooral door voor ons te bidden en met ons mee te leven.

Word vandaag ons Zendingsmaatje! Als Zendingsmaatje ben jij onderdeel van het wereldwijde zendingswerk van de GZB. Voor onze zendingswerkers is het van groot belang dat mensen achter hen staan. Door voor hen te bidden, mee te leven en te geven. Samen zorgen we ervoor dat meer mensen uitgezonden worden. En we meer mensen bereiken met het Evangelie! Bid, leef en geef mee! De informatie hierover is te vinden op de pagina Zendingsmaatje.

Een vertrouwde plek

Beste dorpsgenoten,

Midden in ons dorp staat de kerk. Een gebouw waar mensen al eeuwenlang bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten en om God te ontmoeten. Ook doordeweeks vinden er diverse activiteiten plaats in De Rank, naast de kerk. Het afgelopen anderhalf jaar hebben we dat gemist. Vanwege de beperkingen gingen veel activiteit niet of anders door. Meer dan eens beseffen we weer hoe belangrijk het is om elkaar écht te ontmoeten. Niet via een schermpje, maar op een vertrouwde plek midden in ons dorp.

De kerk heeft haar eeuwenoude functie dus niet verloren. Er worden weer veel verschillende activiteiten georganiseerd. Dat zijn momenten om elkaar en om God te ontmoeten. We nodigen u en jou daarom uit om daar (weer) aan deel te nemen. Graag tot ziens in en om de kerk!

Ds. Daan van den Born

Winterwerk 2021/2022

Het winterwerk is weer gestart . Op de kerkapp en de website is de agenda te raadplegen. We hopen weer een goed seizoen te hebben met elkaar. Elke vereniging/club of kring heeft een programma voorbereid. Onder Gods zegen zullen het ook dit jaar weer fijne ontmoetingen worden.

Graag informeren wij u als Hervormde Kerk van Hei- en Boeicop over de plannen voor het komende seizoen. We zien en ontmoeten jullie graag!

Download de flyer

Contactpersoon gebruik van de Rank

Marieke Verkerk gaat het werk met betrekking tot het opstellen en bijhouden van het gebruiksrooster van de Rank overnemen van Anja Steijsiger. We willen Anja hartelijk bedanken voor de trouwe en grote inzet voor het opstellen van de gebruiksroosters.

Lees meer in het nieuwsbericht.

Gebruiksplan Hervormde gemeente te Hei- en Boeicop “de Rank”

Het gebruiksplan voor het kerkelijk gebouw de “Rank” is aangepast. Dit in verband met de aangepaste richtlijnen en specifiek voor de activiteiten die in het komende seizoen in “de Rank" plaats vinden.

Het nieuwe gebruiksplan is te downloaden via onderstaande knop.

Kerk-app

Kerk-app Hei- en Boeicop

Vanaf nu is de Hei- en Boeicop app in de AppStore en in de Google PlayStore te downloaden. Klik op de linkjes om de app te downloaden. Om app-beheerders, collecte-beheerders en gebruikers op weg te helpen, zijn er verschillende handleidingen beschikbaar. Bekijk ze door op de linkjes te klikken!


Meer informatie op de pagina Kerkapp

Het installeren

Na het installeren van de app moet u een aantal gegevens invoeren en toegang vragen voor de app. De app is namelijk alleen voor mensen die betrokken zijn bij onze gemeente. Zo ontstaat een veilige omgeving waar we elkaar kunnen bemoedigen en informeren. Eén van de beheerders geeft u binnen enkele uren toegang tot de app. Het gebruik van de app is vrij eenvoudig. Onderaan in de app vindt u vijf functies. Verdere toelichting per functie is hier te vinden.


⏩⏩⏩⏩⏩

Rommelmarktspullen nu ook op Markplaats:

Uitnodigingssysteem bijwonen kerkdiensten

Voor bezoekers die zich nog niet eerder hebben aangemeld: dit kan hier worden gedaan.

Bericht hier uitvouwen -->

Ten aanzien van kerkgangers die zich wel eerder al hadden aangemeld, geldt het volgende:

 1. Er hoeft In eerste instantie geen actie te worden ondernomen

 2. Wacht de uitnodigingsmail af

 3. Reageer binnen 48 uur op de mail om aan te geven of u/jij de dienst bij wilt wonen.

 4. Niet reageren is een afmelding

 5. Eventueel kan na ontvangst van een uitnodiging door u/jou het aantal werkelijke bezoekers worden verminderd via kerktijd.nl

Collectebonnen

De verkoop van collectebonnen in de Rank is vervallen! | Lees hier hoe u collectebonnen kunt bestellen.

U kunt ook aan de collecte geven via de Kerkapp.

KERKBLAD VOOR DE KINDEREN

Voor de kinderen is een standaard kerkblad gemaakt. Dit is elke kerkdienst te gebruiken.

De kinderen worden van harte uitgenodigd hier gebruik van te maken.

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Geven | Collecte

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>

Omzien naar elkaar!

heicophelpt@gmail.com

Heicop helpt:

Omzien naar elkaar

____________________________