Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: ds. W.A. van den Born, predikant@hervormdheienboeicop.nl, telefoonnummer (0345) 84 66 82 (let op gewijzigd nummer!)

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Kerkdiensten:

Degenen die zich hebben opgegeven om de diensten bij te wonen worden vooraf uitgenodigd. Zie Aanmelden bijwonen kerkdienst. De live uitzending van de kerkdiensten (beeld en geluid) blijft op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

Zondag 18 april 2021

09.30 uur ds W.A. van den Born (afsluiting winterwerk/start zomerwerk)

aansluitend online: fam. Godeschalk over werkzaamheden in Congo (website GZB)

Zondag 25 april 2021

09.30 uur ds J. vis, Meerkerk

18.30 uur ds W.A. van den Born

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

18.30 uur ds J, Westland, Putten

👉 Kerkelijke activiteiten


Er is besloten dat er, zonder nadere berichtgeving, geen kring- en jeugdwerk meer kan plaatsvinden. Dit naar aanleiding van de verscherpte regelgeving omtrent het Coronavirus. Vooralsnog gaan de zondagse erediensten nog wel door met de huidige beperkingen (o.a. 30 kerkgangers, geen gemeentezang en mondkapjes bij verplaatsing). Beslissingen als deze worden met pijn in ons hart genomen. Laten we dit alles door gebed in de handen van onze God neerleggen en er op vertrouwen dat Hij naar Zijn gemeente omziet en haar beschermt.

Zingen tijdens de Kerkdienst


De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft een nieuw advies uitgebracht met betrekking tot het zingen tijdens de erediensten. Er wordt geadviseerd om met maximaal 4 voorzangers de opgegeven psalmen en liederen te laten zingen.


Vanaf zondag 7 maart 2021 gaan wij gebruik maken van deze verruiming. In de diensten zal een gedeelte van de liturgie als luisterlied ten gehore gebracht worden en een deel zal voorgezongen worden door een aantal, vooraf benaderde, personen.

We zijn God dankbaar dat er weer, hoewel beperkt, gezongen kan worden tijdens de erediensten.

De kerkenraad.

Gepubliceerd 05-03-2021

Beleidsplannen Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop

Op 30 september 2020 zijn de beleidsplannen Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop 2020-2025 vastgesteld.

Ga naar Nieuws.

Rommelmarkspullen nu ook op Markplaats:

Koffie drinken na de kerkdienst

Op zondagmorgen 23 februari 2020 hebben we voor de laatste keer, als gemeente, koffie / thee / frisdrank gedronken in de Rank. De contacten worden gemist.


Uitnodigingssysteem bijwonen kerkdiensten

Voor bezoekers die zich nog niet eerder hebben aangemeld: dit kan hier worden gedaan.

Bericht hier uitvouwen -->

Ten aanzien van kerkgangers die zich wel eerder al hadden aangemeld, geldt het volgende:

 1. Er hoeft In eerste instantie geen actie te worden ondernomen

 2. Wacht de uitnodigingsmail af

 3. Reageer binnen 48 uur op de mail om aan te geven of u/jij de dienst bij wilt wonen.

 4. Niet reageren is een afmelding

 5. Eventueel kan na ontvangst van een uitnodiging door u/jou het aantal werkelijke bezoekers worden verminderd via kerktijd.nl

Collectebonnen

De verkoop van collectebonnen in de Rank is vervallen! | Lees hier hoe u collectebonnen kunt bestellen.

Thuis de kerkdienst bijwonen nodigt ook uit tot creativiteit bij de Heicopse kinderen!

KERKBLAD VOOR DE KINDEREN

Voor de kinderen is een standaard kerkblad gemaakt. Dit is elke kerkdienst te gebruiken.

De kinderen worden van harte uitgenodigd hier gebruik van te maken.

Klik op de groene knop om het blad te downloaden / af te drukken.

BELANGRIJK NIEUWS!

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk nemen wij de volgende maatregelen:

Bericht hier uitvouwen -->

 1. Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 65 personen (afhankelijk van de samenstelling van de aanwezigen) + 7 zitplaatsen voor medewerkers (maximaal 8) in het kerkgebouw.

 2. Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van deze richtlijnen. Op 14 en 19 september zijn de laatste versies van de gebruiksplannen gepubliceerd.

De kerkenraad van de Hervormde Kerk Hei- en Boeicop.

30 kerkgangers per dienst

Bericht hier uitvouwen -->

Het dringende advies om met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) in een kerkgebouw bijeen te komen is aanleiding om met ingang van zondag 11 oktober slechts dertig kerkgangers per dienst uit te nodigen. Ook is weer gestopt met gemeentezang.

Gebruiksplannen gebouwen Hervormde gemeente te Hei-en Boeicop

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. De gebruiksplannen worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Houd de actuele berichtgeving in het kerkblad “de Zaaier” en de nieuwsberichten op de website van onze gemeente in de gaten.

Gebruiksplan kerkgebouw d.d. 14-09-2020 (versie 4.0)

Belangrijkste aanpassingen/toevoegingen:

Bericht hier uitvouwen -->

 • Aantal aanwezigen aangepast en Triage weer ingevoerd

 • Avondmaalsviering beschreven

 • “Ingetogen” zang door gehele gemeente vanaf 20-9-2020
 • Bezoekwerk aangepast

 • Maatwerk uitwerking repetitieavonden kinderkoor Talitha toegevoegd

⚙ Vanaf zondag 4 oktober 2020 wordt in afwijking van bovenstaande op basis van de richtlijnen van PKN 'beperkt' gezongen'.

Gebruiksplan de Rank d.d. 19-09-202 (versie 3.0)

Belangrijkste aanpassingen/toevoegingen:

Bericht hier uitvouwen -->

 • Kerkelijk centrum in 2 delen gesplitst en te gebruiken zalen uitgebreid

 • “Ingetogen” zang aan het einde van een bijeenkomst in zaal 3 vanaf 20-9-2020

 • Bij een bijeenkomst met zang in zaal 3, noteren aanwezigen en Triage weer ingevoerd

 • Ventileren en luchten duidelijker omschreven en voor zaal 3 uitgebreid

 • Voorschriften elders gehouden bijeenkomst toegevoegd

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>