Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: ds. W.A. van den Born (m.i.v. 22 september 2019) (predikant@hervormdheienboeicop.nl), telefoonnummer (0345) 84 66 82 (let op gewijzigd nummer!)

Consulent: ds E. van der Poel (tot 22 september 2019)

Kerkelijk werker: R. Verkaik

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Zondag 22 september 2019

09.30 uur ds C. van Duijn (bevestiging prop. W.A. van den Born)

14.30 uur ds W.A. van den Born (intrede)

Zondag 29 september 2019

09.30 uur ds W.A van den Born (opening winterwerk)

18.30 prop. D.A. Burggraaf, Arkel

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

Actueel nieuws omtrent bevestiging en intrede

Bevestiging|intrede 22 September 2019

Op zondag 22 september 2019 is in de morgendienst Daan van den Born door ds C. van Duijn bevestigd en door de gemeente aanvaard en verwelkomd.

In de middagdienst om 14.30 uur was de intrede en ging ds W.A. van den Born voor.

Contactgegevens Daan van den Born:

Informatie over proponent W.A. van den Born

Daan van den Born is aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam afgestudeerd als master gemeentepredikant. Tijdens zijn opleiding is hij vicaris geweest in de Hervormde Wijkgemeente ‘Calvijnkerk’ in Baarn (ds M. van Dam) en bij de Hervormde wijkgemeente 'Mattheüs' in Delft (ds C. van Duijn). Daarna is hij werkzaam geweest als kerkelijk werker in de Hervormde Wijkgemeente Kralingen West in Rotterdam.

Opening Winterseizoen 2019/2020 zaterdag 28 en zondag 29 september 2019

Op D.V. zaterdag 28 september 2019 is het feest, het is dan opening winterwerk, hiervoor wordt u namens de Hervormde Kerk van Hei- en Boeicop hartelijk uitgenodigd. We gaan deze middag op de fiets een foto puzzeltocht doen. Aansluitend is er een fritesbuffet (met salade en stokbrood).

Op D.V. zondag 29 september 2019 is er een kerkdienst die begint om 09.30 uur. Daarna is er gelegenheid om iets te drinken en na te praten over de dienst en de belevenissen van zaterdag.

Je kunt het programma in het geheel of in delen meemaken.

Nieuwsgierig geworden naar wat wij als kerk nog meer doen dan alleen het houden van kerkdiensten op zondag? Kijk eens verder op deze website van Hervormd Hei- en Boeicop.

Het programma voor de zaterdagmiddag en avond:

  • 15.00 uur - 15.15 uur | Inloop met koffie en thee e.d.
  • 15.15 uur - 15.30 uur | Welkom en uitleg v.h. programma
  • Vanaf 17.30 uur | Uitwisselen van gedachten over wat je hebt gedaan, inloop voor de overige gasten
  • 18.00 uur | Opening en begin van het buffet
  • 19.30 uur - 20.00 uur | Afsluiten en zingen van enkele liederen

* Voor degenen die niet mee kunnen of willen fietsen is er ’s middags een alternatief programma in ‘de Rank’.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Het voorbereidingsteam: Elena & Bas Bassa, Irna Hekman, Adrie de Leeuw, Anja de Wildt en Janny Nobel.

Aan de deelname van het middagprogramma zijn geen kosten verbonden.

Voor deelname aan het buffet vragen wij een bijdrage: kinderen van 4 t/m 12 jaar € 2,50 en voor iedereen boven de 12 jaar € 10.

Graag betalen bij het inleveren van het inschrijfformulier.

U/jij kunt het formulier inleveren bij Anja de Wildt (Hei- en Boeicopseweg 80) of Janny Nobel (Hei- en Boeicopseweg 64).

In verband met de voorbereidingen is het van groot belang dat u/jij zich opgeeft vóór 22 september 2019.

Ik wil de Rank voor een activiteit gebruiken.

Wat moet ik dan doen?


Melden van activiteiten

De nieuwe activiteiten voor het seizoen 2019/2020 beginnen binnenkort. Veel van deze activiteiten vinden plaats in de Rank. Om alles in goede banen te leiden is het van belang dat alle activiteiten die in de Rank plaats vinden (in voorkomende gevallen ook in de kerk) altijd vooraf gemeld worden bij Anja Steijsiger, via het e-mailadres roosterrank@kliksafe.nl. Voorbeelden van activiteiten zijn: kringavonden, vergaderingen, jeugdwerk, koffiedrinken, gemeenteavonden etc.

Tip: stem binnen je groep/kring af wie de activiteit doorgeeft en denk niet: “die ander geeft het wel door of ze weten het wel dat die activiteit plaats gaat vinden”. Liever 2 x gemeld dan helemaal niet!

De verdere procedure

Als de activiteit wordt gemeld kan vervolgens worden gecheckt of er geen dubbele boekingen zijn. Na de bevestiging van Anja kan de reservering definitief worden gemaakt en wordt er voor gezorgd dat -zo nodig- de verwarming vooraf wordt ingesteld. Ook kan dan het rooster (voor de lopende/komende maand) op de website worden geactualiseerd.

De activiteit gaat niet door

Als een reservering onverhoopt niet door gaat, geef dit dan altijd en zo snel mogelijk door aan Anja. Dat scheelt al snel in de stookkosten en is ook voor de schoonmakers prettig om te weten. Dit geeft ook mogelijkheden om eerder afgewezen verzoeken alsnog toe te kennen omdat zalen toch beschikbaar zijn.

Onaangekondigde activiteiten

Activiteiten die niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd kunnen in principe niet bestaan, onvoorziene omstandigheden daar gelaten. Mocht het laatste zich toch voordoen, kondig dan ook die activiteiten (desnoods op de dag zelf) alsnog aan bij Anja.

Nieuwe wijze van beheer

Er wordt op geattendeerd dat het gereedmaken en het nadien opruimen van de zaal door de gebruiker of groep zelf moet worden gedaan!

Tot slot

De gebruikers van de Rank veel zegen toegewenst bij de ontmoetingen die in de Rank plaats vinden.

Kleding- en speelgoedbeurs Hei- en Boeicop 12 september 2019

Bedankt voor uw bezoek aan de Kleding- en speelgoedbeurs. Meer informatie https://www.facebook.com/kledingenspeelgoedbeurs.heienboeicop/

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>