Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: ds. W.A. van den Born, predikant@hervormdheienboeicop.nl, telefoonnummer (0345) 84 66 82 (let op gewijzigd nummer!)

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Kerkdiensten

Degenen die zich hebben opgegeven om de diensten bij te wonen worden vooraf uitgenodigd. Zie Aanmelden bijwonen kerkdienst.De live uitzending van de kerkdiensten (beeld en geluid) blijft op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

Zondag 9 augustus 2020

09.30 uur ds S.J. Verheij, Barneveld

18.30 uur ds D. Verkuil, Zijderveld

Zondag 16 augustus 2020

09.30 uur ds E. van der Poel, Schoonrewoerd

18.30 uur ds A.J. Mensink, Elburg

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

BELANGRIJK NIEUWS!

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk nemen wij de volgende maatregelen:

  1. Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 52 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.

  2. Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van deze richtlijnen. Op 2 juli 2020 is de laatste versie van de gebruiksplannen gepubliceerd (versie 2.0).

De kerkenraad van de Hervormde Kerk Hei- en Boeicop.

1 juli 2020


“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” - 1 Petrus 5:7

Gebruiksplannen gebouwen Hervormde gemeente te Hei-en Boeicop

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. De gebruiksplannen worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Houd de actuele berichtgeving in het kerkblad “de Zaaier” en de nieuwsberichten op de website van onze gemeente in de gaten.

VakantieBijbelWeek 2020

Terugblik op de VakantieBijbelWeek 2020 en de foto's:


Ga naar de pagina VakantieBijbelWeek of klik op de foto aan de linkerkant!
Thuis de kerkdienst bijwonen nodigt ook uit tot creativiteit bij de Heicopse kinderen!

KERKBLAD VOOR DE KINDEREN


Voor de kinderen is een standaard kerkblad gemaakt. Dit is elke kerkdienst te gebruiken.

De kinderen worden van harte uitgenodigd hier gebruik van te maken.

Klik op de groene knop om het blad te downloaden / af te drukken.

Concept-beleidsplannen Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop

Onderstaand treft u het concept-beleid van de Hervormde Gemeente van Hei-en Boeicop voor de periode 2020-2025 aan.

Het betreft de volgende documenten:

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>