Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: vacature

Consulent: ds E. van der Poel

Kerkelijk werker: R. Verkaik

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Zondag 18 augustus 2019

09.30 uur dr. J. van Eck, Lexmond

18.30 uur prof. W. Verboom, Harderwijk

Zondag 25 augustus 2019

09.30 uur ds J. Tadema, Nijkerk,

18.30 uur dhr R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

Actueel nieuws omtrent het beroepingswerk

Voortgang beroepingsprocedure

In vervolg op het instemmingsbesluit van de lidmatenvergadering van maandag 24 juni 2019 is op zaterdag 29 juni 2019 het beroep aan proponent W.A. van den Born overhandigd en is de beslistermijn van 3 weken ingegaan.De kennismakingsavond heeft plaatsgevonden op woensdag 3 juli 2019.

Beroep aangenomen

Inmiddels heeft proponent W.A. van den Born laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen.

Bevestiging en intrede 22 September 2019

Op D.V. zondag 22 september zal prop. W.A. van den Born in de morgendienst door ds C. van Duijn worden bevestigd en 's-middags intrede doen.

Contactgegevens Daan van den Born:

Informatie over proponent W.A. van den Born

Daan van den Born is sinds kort aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam afgestudeerd als master gemeentepredikant. Tijdens zijn opleiding is hij vicaris geweest in de Hervormde Wijkgemeente ‘Calvijnkerk’ in Baarn (ds M. van Dam) en bij de Hervormde wijkgemeente 'Mattheüs' in Delft (ds C. van Duijn). Momenteel is hij werkzaam als kerkelijk werker in de Hervormde Wijkgemeente Kralingen West in Rotterdam.

Enkele links naar preken van prop. W.A. van den Born:

Hervormde Kerk Rotterdam, Hoflaankerk: 2 juni 2019 om 17.00 uur

Hervormde Kerk Ouderkerk aan de IJssel (Hemelvaartsdag): 30 mei 2019 om 09.30 uur

Hervormde Gemeente Ter Aar: 12 mei 2019 om 09.30 uur

Als u meer kerkdiensten wilt beluisteren: https://www.kerktijden.nl (zie ook plaatje hiernaast).

Let op: kerkdiensten kunnen worden beluisterd op: https://kerkdienstgemist of https://www.kerkomroep.nl. Dit is afhankelijk van bij welke dienst de betreffende kerk is aangesloten.

Kerktijden W.A. van den Born.jpg

Beroepingswerk predikant

De profielschets van de gemeente en van de te beroepen predikant of proponent is hier te downloaden of te lezen.

Foto's tentdienst

23 juni 2019

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Kerkdienst gemist

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>