Hervormd Hei- en Boeicop

U kunt hier informatie vinden over onze kerk en alle activiteiten die er plaats vinden. Zomer en winter, elke zondag staan de deuren van de kerk uitnodigend open en komen we samen in de kerkdiensten. Daarnaast zijn er gedurende het winterseizoen ook diverse andere activiteiten in de gemeente. De kerkenraad nodigt u van harte uit hieraan actief deel te nemen.

Kerkadres: Hei- en Boeicopseweg 46

Predikant: ds. W.A. van den Born, predikant@hervormdheienboeicop.nl, telefoonnummer (0345) 84 66 82 (let op gewijzigd nummer!)

Scriba: D. Bassa (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

Gemeenteprofiel

Hervormd Hei-en Boeicop maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en deelt daarmee in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk Gods en strekt zich daarnaar uit. Lees verder......

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. De klokken luiden over ons dorp, als roep en nodiging samen te komen en zich te voegen onder het Woord.

Kerkdiensten

Degenen die zich hebben opgegeven om de diensten bij te wonen worden vooraf uitgenodigd. Zie Aanmelden bijwonen kerkdienst.De live uitzending van de kerkdiensten (beeld en geluid) blijft op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

Zondag 6 december 2020

09.30 uur ds W.A. van den Born

18.30 uur ds. W.A. van den Born

Zondag 13 december 2020

09.30 uur ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

18.30 uur ds. G.C. Bergshoeff, Scherpenzeel

Op zondag luisteren we met elkaar naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest.

Advent

Zondag 29 november start een nieuw kerkelijk jaar. De weken van Advent bereiden wij ons voor op het Kerstfeest en op de komst van de Heere Jezus. In de liederen en gebeden en door de lezingen uit de Schrift richten wij ons verlangen en onze hoop op de verlossing die Hij brengen zal. Verlossing van schuld, maar ook verlossing van angst, ziekte, van alle beperkingen die we nu ervaren. Ik wens u gezegende diensten, waarin ons hart gericht mag worden op de enige Redder die verlossing komt brengen!


ds Daan van den Born

Werkblad voor de kinderen

Kerkdienst Hei- en Boeicop 6 december 2020 9.30 uur

2e Adventszondag

Fijn dat je meeluistert met de kerkdienst! Of je nu in de kerk zit of thuis, je mag God ontmoeten en samen Hem eren.

Dit blad kan je vandaag gebruiken om in te vullen tijdens de kerkdienst.Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We gedenken dan de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn en hun namen worden dan genoemd.


Foto: het moment van stil zijn en gedenken

OLIEBOLLENACTIE

Het is weer vroeg donker en kouder buiten. De winter komt eraan: hoog tijd voor onze oliebollen en appelbeignets actie! Bestel de overheerlijke oliebollen en/of appelbeignets voor uzelf óf verras uw dorpsgenoot met deze heerlijke traktatie.

Graag bieden wij u de volgende mogelijkheden:

A. Oliebollen, 6 stuks per zak voor 3,50 euro of 3 zakken voor 10 euro.

B. Appelbeignets, 3 stuks per zak voor 3,50 euro of 3 zakken voor 10 euro.

U kunt uw bestelling doorgeven tot en met donderdag 03 december 2020. Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd bij u of uw dorpsgenoot op donderdagavond 10 december 2020 tussen 18.30 en 20.30 uur. Bent u op dat moment niet thuis, dan kunt u een mandje/box klaarzetten of we hangen de bestelling aan de deur. De bestelling voor uw dorpsgenoot wordt uiteraard wel persoonlijk afgeleverd.

Geef uw bestelling door via het formulier op de website, per e-mail via coopmarkt@hotmail.nl of vul onderstaand antwoordstrookje in en doe deze in de brievenbus van Oude Regthuys 7. Wilt u bij uw bestelling aangeven of u via een betaalverzoek of contant wilt betalen? Na het plaatsen van uw bestelling wordt er een betaalverzoek gestuurd via e-mail of Whatsapp. Indien u contant wilt betalen, kunt u het bedrag in een gesloten enveloppe met daarop uw naam bij Oude Regthuys 7 inleveren voor vrijdag 04 december 2020.

Wij rekenen op uw belangstelling en zien uw bestelling graag tegemoet!

Een hartelijke groet van de Coopmarkt commissie.

COOP-SHOP

Koffie drinken na de kerkdienst

Op zondagmorgen 23 februari 2020 hebben we voor de laatste keer, als gemeente, koffie / thee / frisdrank gedronken in de Rank. De contacten worden gemist.


Nieuw uitnodigingssysteem bijwonen kerkdiensten

Vanaf zondag 13 september 2020 gaan we gebruik maken van een nieuw uitnodigingssysteem (Kerktijd.nl) om de kerkdiensten bij te wonen.

Voor bezoekers die zich nog niet eerder hadden aangemeld: dit kan hier worden gedaan.

Ten aanzien van kerkgangers die zich wel eerder al hadden aangemeld, geldt het volgende:

 1. Er hoeft In eerste instantie geen actie te worden ondernomen

 2. Wacht de uitnodigingsmail af

 3. Reageer binnen 48 uur op de mail om aan te geven of u/jij de dienst bij wilt wonen.

 4. Niet reageren is een afmelding

 5. Eventueel kan na ontvangst van een uitnodiging door u/jou het aantal werkelijke bezoekers worden verminderd via kerktijd.nl

Collectebonnen

De verkoop van collectebonnen in de Rank is vervallen! | Lees hier hoe u collectebonnen kunt bestellen.

Thuis de kerkdienst bijwonen nodigt ook uit tot creativiteit bij de Heicopse kinderen!

KERKBLAD VOOR DE KINDEREN


Voor de kinderen is een standaard kerkblad gemaakt. Dit is elke kerkdienst te gebruiken.

De kinderen worden van harte uitgenodigd hier gebruik van te maken.

Klik op de groene knop om het blad te downloaden / af te drukken.

Concept-beleidsplannen Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop

Onderstaand treft u het concept-beleid van de Hervormde Gemeente van Hei-en Boeicop voor de periode 2020-2025 aan.

Het betreft de volgende documenten:

BELANGRIJK NIEUWS!

Op advies van het RIVM en de Protestantse Kerk nemen wij de volgende maatregelen:

 1. Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 65 personen (afhankelijk van de samenstelling van de aanwezigen) + 7 zitplaatsen voor medewerkers (maximaal 8) in het kerkgebouw.

 2. Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van deze richtlijnen. Op 14 en 19 september zijn de laatste versies van de gebruiksplannen gepubliceerd.

De kerkenraad van de Hervormde Kerk Hei- en Boeicop.

30 kerkgangers per dienst m.i.v. 11 oktober

Het dringende advies om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) in een kerkgebouw bijeen te komen is aanleiding om met ingang van zondag 11 oktober slechts dertig kerkgangers per dienst uit te nodigen. Ook is weer gestopt met gemeentezang.

Gebruiksplannen gebouwen Hervormde gemeente te Hei-en Boeicop

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland. De gebruiksplannen zijn een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. De gebruiksplannen worden bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Houd de actuele berichtgeving in het kerkblad “de Zaaier” en de nieuwsberichten op de website van onze gemeente in de gaten.

Gebruiksplan kerkgebouw d.d. 14-09-2020 (versie 4.0)

Belangrijkste aanpassingen/toevoegingen:


 • Aantal aanwezigen aangepast en Triage weer ingevoerd

 • Avondmaalsviering beschreven

 • “Ingetogen” zang door gehele gemeente vanaf 20-9-2020
 • Bezoekwerk aangepast

 • Maatwerk uitwerking repetitieavonden kinderkoor Talitha toegevoegd

⚙ Vanaf zondag 4 oktober 2020 wordt in afwijking van bovenstaande op basis van de richtlijnen van PKN 'beperkt' gezongen'.

Gebruiksplan de Rank d.d. 19-09-202 (versie 3.0)

Belangrijkste aanpassingen/toevoegingen:

 • Kerkelijk centrum in 2 delen gesplitst en te gebruiken zalen uitgebreid

 • “Ingetogen” zang aan het einde van een bijeenkomst in zaal 3 vanaf 20-9-2020

 • Bij een bijeenkomst met zang in zaal 3, noteren aanwezigen en Triage weer ingevoerd

 • Ventileren en luchten duidelijker omschreven en voor zaal 3 uitgebreid

 • Voorschriften elders gehouden bijeenkomst toegevoegd

Kerkdiensten op internet

Kerkdiensten en bijeenkomsten kunnen ook worden beluisterd en bekeken via Kerkdienst gemist! via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie.

Kerkdienst live luisteren (audio) |

Kerkdienst live kijken (video) >>>>>>