Kerkenraad

Predikant:

Vacature

Ouderlingen:

D. (Dirk) Bassa (Bzn) (scriba) Huibertweg 2 (0345) 59 98 53 (scriba@hervormdheienboeicop.nl)

G.J. (Gerrit) van Ommeren Sparrendreef 41 (Vianen) (0347) 37 08 45

M.A. (Martin) Stravers Hei- en Boeicopseweg 1 (0345) 64 21 72

J. (Hans) Bassa Hei- en Boeicopseweg 150 (0347) 84 99 95

M. (Marthijn) van Lindenberg (jeugdouderling)

Ouderling-kerkrentmeesters:

H.J. (Henk) de Bruijn, secretaris, Akkerstraat 10 (0345) 64 18 96

A. (Arie) Haag, voorzitter, Pleinstraat 45 (0345) 64 26 34

H.T. (Richard) Verkerk, penningmeester, Schoolstraat 11 (0345) 84 89 28

(kerkrentmeesters@hervormdheienboeicop.nl)

Diakenen:

R.H. (Rijnier) Bikker (penn.) H en Bweg 82 06 - 55924301

Th. (Thomas) de With (voorz.) H en Bweg 27 (0345) 64 38 90

Th. (Thomas) Bassa, Hei- en Boeicopseweg 34, (0345) 64 26 22