Kerkenraad

Predikant:

Ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicopseweg 46, predikant@hervormdheienboeicop.nl, (0345) 84 66 82

Ouderlingen:

D. (Dirk) Bassa (Bzn) (scriba) Pleinstraat 35, (scriba@hervormdheienboeicop.nl), (0651) 70 07 92

(D.J.) Hans Huiting, Oude Regthuys 7, (0638) 20 70 44)

J. (Hans) Bassa Hei- en Boeicopseweg 150, (0347) 84 99 95

M. (Marthijn) van Lindenberg (jeugdouderling), Schoolstraat 19 (0627) 65 88 29

H.C. de Wildt (Henri), Hei- en Boeicopseweg 80, (0612) 54 81 37

Ouderling-kerkrentmeesters:

H.J. (Henk) de Bruijn, secretaris, Akkerstraat 10, (0345) 64 18 96 (voorzitter Kerkenraad)

A. (Arie) Haag, voorzitter, Pleinstraat 45, (0345) 64 26 34

H.T. (Richard) Verkerk, penningmeester, Schoolstraat 11, (kerkrentmeesters@hervormdheienboeicop.nl), (0345) 84 89 28

Diakenen:

A. (Arie) van der Spek, penningmeester, Hei en Boeicopseweg 98, (0648) 78 10 72

Th. (Thomas) Bassa, voorzitter, Hei- en Boeicopseweg 34, (0345) 64 26 22

B. (Bas) Bassa, secretaris, Huibertweg 2 , (0655) 18 64 79

G. (Guido) Lekkerkerker, jeugddiaken, Schoolstraat 14