Kerkenraad

Predikant:

Ds. W.A. van den Born, Hei- en Boeicopseweg 46, predikant@hervormdheienboeicop.nl, (0345) 84 66 82

Ouderlingen:

D. (Dirk) Bassa (Bzn) (scriba) Pleinstraat 35, (scriba@hervormdheienboeicop.nl), (0651) 70 07 92

(D.J.) Hans Huiting, Oude Regthuys 7

Vacature

J. (Hans) Bassa Hei- en Boeicopseweg 150, (0347) 84 99 95

M. (Marthijn) van Lindenberg (jeugdouderling), (0627) 65 88 29

Ouderling-kerkrentmeesters:

H.J. (Henk) de Bruijn, secretaris, Akkerstraat 10, (0345) 64 18 96

A. (Arie) Haag, voorzitter, Pleinstraat 45, (0345) 64 26 34

H.T. (Richard) Verkerk, penningmeester, Schoolstraat 11, (kerkrentmeesters@hervormdheienboeicop.nl), (0345) 84 89 28

Diakenen:

R.H. (Rijnier) Bikker, voorzitter, Hei- en Boeicopseweg 82, (0655) 92 43 01

A. (Arie) van der Spek, penningmeester, Hei en Boeicopseweg 98, (0648) 78 10 72

Th. (Thomas) Bassa, secretaris, Hei- en Boeicopseweg 34, (0345) 64 26 22