Omzien naar elkaar

De Diaconie en ZECH willen iedereen graag inlichten over het opzetten van een hulpdienst voor alle inwoners van Hei- en Boeicop. We vinden het belangrijk dat we in ons dorp elkaar zien en zo nodig bijstaan. Dit kunnen wij echter niet opzetten zonder iedereen er bij te betrekken. We hebben voor deze hulpdienst een e-mailadres geopend en er zijn twee contactpersonen die gebeld kunnen worden.

Mensen met een hulpvraag kunnen zich aanmelden via dit e-mailadres of telefonisch contact opnemen met één van de contactpersonen. Bij een hulpvraag denken we bijvoorbeeld aan:

  • Mensen die zich eenzaam voelen/aanspraak nodig hebben

  • Mensen die tijdelijk hulp nodig hebben

  • Het zo nu en dan ontlasten van mantelzorgers

  • Het rijden of begeleiden van mensen naar het ziekenhuis voor bijv. ziekenbezoek of polibezoek

Wanneer u hulp nodig heeft, schroom niet om dit aan ons te vragen. Ziet u dat een naaste hulp nodig heeft, dan kunt u dit ook aan ons doorgeven. Er wordt discreet met uw hulpvraag omgegaan en zorgvuldig naar gekeken of wij deze kunnen bieden.

Wilt u/jij zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit ook via het onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.

We hopen dat u dit project wilt steunen met uw/jouw gebed en dat we zo nodig ook een beroep op u of jou mogen doen.

Voor vragen kunt u mailen naar: heicophelpt@gmail.com

of bellen

naar: Rijnier Bikker: 06-55924301 / Diana van Dijk: 0345-642991

Kortom: mocht u zelf een hulpvraag hebben of iemand kennen die hier zeker behoefte aan heeft schroom niet en meld het!