Zondagsschool Abia


Maatregelen rond het coronavirus voor de zondagsschool

Het zondagsschoolseizoen kan dit jaar gelukkig doorgaan. Uiteraard zullen de richtlijnen rondom het coronavirus in acht genomen worden.

Protocollen

Hierbij zullen voornamelijk de protocollen rondom het gebruik van de rank en het jeugdwerk protocol van de PKN gebruikt worden. (zie ‘gebruikersplan De Rank’ en https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/)

Maatregelen

Dit gaat hoofdzakelijk om de volgende maatregelen:

Bij het brengen of halen van de kinderen willen we de ouders verzoeken om De Rank niet te betreden, maar buiten te blijven.

  • Wij willen vragen bij koorts, verkoudheid of andere corona gerelateerde klachten thuis te blijven.

  • De zondagsschoolleiding zal zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen bewaren.

  • De ruimtes zullen geventileerd worden volgens het gebruiksplan van De Rank

  • Na gebruik zullen de zalen schoongemaakt worden.

Vragen

Mochten er vragen zijn kunt u altijd bij een van de zondagschoolleiding terecht.

17 september 2020

Zondagsschool

Eén van de middelen om de kinderen het evangelie mee te geven is de zondagsschool. Het is een zegen als onze kinderen reeds jong mogen horen van de goede Herder.

Op zondagmiddag is er wekelijks van 14.00 tot 15.00 uur voor de kinderen van 4-12 jaar zondagschool. Alle kinderen zijn hiervoor welkom. We luisteren samen naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen en we verwerken op een creatieve manier het Bijbelverhaal. Het zondagschoolseizoen loopt van 15 september t/m Tweede Paasdag.

Onderstaand treft u een overzicht van de leidinggevenden per groep:

Jongste groep:

Rowan de Jong, Hilde van der Stouwe en Laura de Bruijn

Middengroep:

Ariën Zijderveld en Geerdine Stravers

Oudste groep:

Bas Bassa en Jochem Haag

We willen met name de ouders van de kinderen vragen dit zondagsschoolwerk met een hartelijke betrokkenheid te steunen.

Contactpersoon is Jochem Haag (0345 - 642634).