ANBI

ANBI

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor het behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel. Ook Kerken moeten hieraan voldoen.

Gegevens met betrekking tot de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Hei- en Boeicop.

Hier is de informatie met betrekking tot de Diaconie te vinden.

Algemene Publicatie ANBI Diaconie

Baten en lasten Diaconie 2016

Baten en lasten Diaconie 2017

Baten en lasten Diaconie 2018

Baten en lasten Diaconie 2019

Gegevens met betrekking tot de Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Hei- en Boeicop.

Hier is de informatie met betrekking tot de Kerkrentmeesters te vinden.

Algemene Publicatie ANBI Kerkrentmeesters

Baten en Lasten Kerkrentmeesters 2016

Baten en lasten Kerkrentmeesters 2017

Baten en lasten Kerkrentmeesters 2018

Baten en lasten Kerkrentmeesters 2019


Het beleidsplan van de hervormde gemeente Hei- en Boeicop kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Hervormd Hei- en Boeicop