Kerkenraad  en beheer

De kerkenraad bestaat uit drie colleges:

ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen

Ga naar:Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop