Catechese

Algemene informatie catechese

Voor de jongeren vanaf 12 jaar is er het catechetisch onderwijs. Van ouders, die hun kinderen ten doop hebben gehouden, mag verwacht worden dat ze hun kinderen stimuleren in dit Bijbels onderwijs. Zij worden betrokken bij de catechese doordat ze op de hoogte zijn van eventueel huiswerk. De catechisaties vinden plaats in het winterseizoen. Er wordt gestreefd de groepen niet te groot te laten worden, zodat er voldoende ruimte is voor een persoonlijke benadering. De groepen zijn naar leeftijd ingedeeld, zodat zoveel mogelijk op het ontwikkelingsniveau van de jongeren kan worden ingespeeld. Catechese heeft alles te maken met leren. Toch is het ook anders. De Bijbel gaat open. Dat betekent dat het leren vooral ook te maken heeft met het hart en niet alleen met het hoofd. De Heere heeft bij hun doop kenbaar gemaakt een relatie met de tieners en jongeren te hebben. Hij wil de catechese gebruiken om hen in die relatie tot wederliefde te brengen.

Catechese 12-24 jaar

De komende tijd duiken we op dinsdagavond met jou en je leeftijdgenoten in de wereld die geloof heet. We willen veel ruimte bieden aan gesprek en aan je persoonlijke vragen. We gebruiken de methode FollowMe en FollowMeNext tijdens de avonden. Een interactieve methode met filmpjes en een werkmap. Heb je vragen? Neem gerust contact op met kerkelijk werker Rook Verkaik (verkaik.r.@gmail.com) of Marthijn van Lindenberg. Tot dan!

Groep 1 - 12 en 13 jaar: 18.30-19.15 uur

Groep 2 - 14 en 15 jaar: 19.30-20.15 uur

Groep 3 - 16+: 20.30.21.30 uur (om de week in afwisseling met de JV)

Van de Kerkenraad

Zondagsschool en catechese zijn belangrijk. Want kennis opdoen en opslaan moet juist gebeuren in de jonge jaren. Kinderen kunnen daar vervolgens heel hun leven op bouwen. Als kinderen de basisschool verlaten, wordt het juist moeilijker voor hen om feitenkennis op te slaan. Ze richten zich dan meer op begrijpen en verbanden zien. Als uw kind nog niet naar de zondagsschool gaat, dan is dit een mooi moment om er over na te denken. Catechese bestaat in onze gemeente uit een ‘klassieke’ catechese samen met de kerkelijk werker dhr. Verkaik, en daarnaast de tienerclub Connect en de Jeugdvereniging. Beiden zijn nodig om in de gemeente op te groeien. Dat betekent dat de frequentie van beide soorten avonden is aangepast op elkaar. Naar de catechese gaan is voor onze gemeente dan ook; zowel catechese avonden als club- en JV avonden bezoeken. Ze zijn beide onmisbaar.