Kerkdiensten

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar in de kerk. We zingen met elkaar en belijden daarin de trouw van onze Heere. Zingend van Zijn grote daden, vertellen we elkaar dat deze God niet veranderd is. We bidden om de zegen van de Heere over de diensten en over het leven. In onze gebeden danken we voor ontvangen zegeningen en leggen we elkaars noden voor het aangezicht van God, maar ook de noden van de gemeente en van de wereld. Met elkaar luisteren we naar de stem van onze God, die tot ons spreekt in het lezen van de Bijbel en de verkondiging van het Woord. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Het geloof is door het gehoor en hier mag het Woord worden gehoord. In de verkondiging neemt de verzoening in Christus een centrale plaats in. Hem te kennen is leven uit Zijn rechtvaardigheid. In de diensten worden we ook aangesproken op onze zorg voor de naaste en onze taak als rentmeester in Gods schepping. Naast de verkondiging van het Woord, worden ook de sacramenten bediend, te weten het Heilig Avondmaal en de Heilige doop - tekenen van Gods verbond.

Kerkdiensten

De kern van het kerk-zijn is dat we God dienen en loven en naar Hem willen luisteren. Wat ziet ons leven er anders uit wanneer we er naar kijken met God in onze gedachten. Wij geloven dat God ons aanspreekt en ontmoet in wat we lezen in de Bijbel en overdenken in de preken. Iedere zondag komen we samen in de kerkdiensten van 09.30 en 18.30 uur.

Elk kwartaal wordt het Heilig Avondmaal gevierd in de ochtenddienst

Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop