Taken Kerkenraad

Taken Kerkenraad

Taken van de ouderlingen:

 • Pastoraat

 • Organiseren van huisbezoek

 • Predikanten rooster

 • en andere niet genoemde taken

Taken van de kerkrentmeesters:

 • Beheer van de kerkelijke gebouwen

 • Beheer van de financiën

 • Overleg met kosters

 • Overleg met organisten

 • Ledenadministratie

 • Organiseren van de vrijwillige bijdrage

 • Organiseren van ophalen oud papier

 • Organiseren van wekelijkse en jaarlijkse schoonmaak van de kerk(gebouwen)

 • en andere niet genoemde taken

Taken van de diakenen:

 • Omzien naar de medemens, in eigen gemeente en wereldwijd

 • Organiseren van collecten

 • Kerktelefoon

 • Overleg m.b.t. WMO

 • en andere niet genoemde taken

Giften voor de Diaconie kunt u overmaken op rekening:

NL96 RABO 0358413036 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop.

Ga naar: Kerkenraad