Taken Kerkenraad

Taken Kerkenraad

Taken van de ouderlingen:

 • Pastoraat
 • Organiseren van huisbezoek
 • Predikanten rooster
 • en andere niet genoemde taken

Taken van de kerkrentmeesters:

 • Beheer van de kerkelijke gebouwen
 • Beheer van de financiĆ«n
 • Overleg met kosters
 • Overleg met organisten
 • Ledenadministratie
 • Organiseren van de vrijwillige bijdrage
 • Organiseren van ophalen oud papier
 • Organiseren van wekelijkse en jaarlijkse schoonmaak van de kerk(gebouwen)
 • en andere niet genoemde taken

Taken van de diakenen:

 • Omzien naar de medemens, in eigen gemeente en wereldwijd
 • Organiseren van collecten
 • Kerktelefoon
 • Overleg m.b.t. WMO
 • en andere niet genoemde taken

Ga naar: Kerkenraad