Nieuws

Nieuwsbrieven van de fam. Godeschalk

Onderstaand de meest recente Nieuwbrieven:

Foto van de fam. Godeschalk in Congo

De zwaarte van de dingen

We kijken terug op een fijn verlof. Het was geweldig om veel mensen te kunnen ontmoeten, van in kleine kring in de huiskamer tot volle kerken. We hebben geprobeerd om in die ontmoetingen iets te delen van ons leven en werk in Congo. Terug thuis in Bunia kwam de zwaarte van de dingen weer direct op ons af. Er is veel lijden. Het zoontje van de pastor van Lolwa overleed, prijzen van levensmiddelen en brandstof stijgen enorm vanwege onveilige en modderige wegen en er waren conflicten en corruptie in een ziekenhuis van de kerk. In deze regio van Afrika lijkt door El Niño het regenseizoen langer en heviger te zijn, met als gevolg overstromingen en mislukte oogsten. Ook waren er zorgen om kleine dagelijkse dingen, zoals hoe om te gaan met de buren die nog steeds stroom van ons gebruiken. Ons zonne-energie systeem is daar niet op berekend, waardoor we tijdens deze regentijd in de avond en de nacht in het donker kwamen te zitten. Het alles drukt op ons. Mensen komen regelmatig bij ons aankloppen voor hulp. Medicijnen voor een ziek dochtertje, een leesbril voor een evangelist, een thermometer voor een naar school te laten gaan. We kunnen niet altijd hulp bieden op de manier die ze zouden willen. En voor veel dingen zijn geen goede of duurzame oplossingen. Zeker niet voor het geweld en het onrecht waarmee deze regio wordt overspoeld. We zien er de gevolgen van, het doet pijn, we huilen en bidden mee. Het is een troost dat God erbij is. Dat Hij ook alles ziet en dat het Hem ook pijn doet. We hoeven dit niet alleen te dragen.

Lees de nieuwsbrief hier verder.

Wie is de fam. Godeschalk?

Mark en Corine Godeschalk wonen samen met hun kinderen Thijmen, Aron en Aimée in de Democratische Republiek Congo. Als tropenarts is Mark opgeleid om zorg te verlenen op plaatsen waar middelen beperkt zijn. Corines hart als biomedisch ingenieur ligt bij alles wat de gezondheidszorg beter maakt.

Wat doet de fam. Godeschalk?

In het noordoosten van de Democratische Republiek Congo zorgen veiligheidsproblemen, armoede en corruptie er voor dat de gezondheidszorg onder druk staat. Patiënten moeten lange afstanden afleggen voor behandeling. De kerk wil hen helpen met goede medische zorg. In Lolwa, een plaatsje in het tropisch regenwoud, zetten ze zich in voor de ontwikkeling van het ziekenhuis en om het Evangelie zichtbaar te maken. Mark houdt zich met name bezig met de patiëntenzorg en het opleiden van artsen en verpleegkundigen. Corine coördineert projecten. Samen geven ze les aan hun kinderen.

Wat drijft de fam. Godeschalk?

Ze voelen zich geroepen om Gods liefde te laten zien aan de mensen in Congo door met elkaar te investeren in de lokale gezondheidszorg.

Quote

"Ondanks al het geweld, de armoede en rechteloosheid in Congo blijven mensen op God vertrouwen. Hun veerkracht en hun geloof maakt elke keer weer diepe indruk."

Overig nieuws:

Gebruik van de Rank

Marieke Verkerk gaat het werk met betrekking tot het opstellen en bijhouden van het gebruiksrooster van de Rank overnemen van Anja Steijsiger. 

Voor het doorgeven van activiteiten kan met ingang van heden het e-mailadres roosterrank@hervormdheienboeicop.nl  worden gebruikt. 

Het is de bedoeling dat gebruikers van de Rank hun activiteiten door geven met de volgende gegevens:

De gegevens voor komend seizoen graag uiterlijk 11 september 2021 op het bovengenoemde e-mailadres doorgeven.

Eventuele latere mutaties graag zo spoedig mogelijk doorgeven. 

Zie verder: De kerk en gebouwen 

Kerk-app

Er is een communicatie-app aangeschaft voor de kerkelijke gemeente van Hei- en Boeicop. Hiervoor gebruiken we de techniek van Donkey Mobile, maar het zal echt een eigen app in de Appstore en Playstore zijn.

Het doel van deze app is de (online) communicatie binnen de volle breedte van de gemeente te versterken. Het is, zeker in deze tijd, heel belangrijk om eenvoudig contact te kunnen leggen met elkaar! Daarnaast gebruiken we onze smartphone meer dan ooit te voren en is het goed dat ook de gemeente een plek krijgt op onze smartphone.


Binnenkort is de Hei- en Boeicop app in de AppStore en in de Google PlayStore te downloaden.

Meer informatie volgt snel! ⏳ Kijk regelmatig op deze website voor de actuele informatie! De pagina Kerkapp is hier te vinden.

✔    Programma Congo (fam. Godeschalk) te zien bij EO Metterdaad!    ✔


FAM. GODESCHALK OP TELEVISIE


EO-Metterdaad heeft het werk dat de GZB in Congo mag doen in beeld gebracht. In de afgelopen periode zijn er opnames gemaakt van het werk van de families Godeschalk en Folmer in de ziekenhuizen in Itendey en Lolwa. De focus ligt dit keer voornamelijk op fondsenwerving voor het ziekenhuis in Lolwa. Hier is namelijk dringend behoefte aan goede medische apparatuur. Ook groeit het aantal patiënten en daarmee de noodzaak om het ziekenhuis uit te breiden. Er zijn 4 lange afleveringen gemaakt van ieder 25 minuten. Tevens worden er af en toe korte compilaties (korte herhalingen) uitgezonden in diezelfde week.

 

Het uitzendschema van de lange afleveringen: 1 mei | 8 mei | 15 mei | 22 mei , steeds om 17.35 uur. 


Er komt ook op willekeurige momenten een 3-minuten-filmpje en een 1-minuut-filmpje voorbij.

Beleidsplannen Hervormde Gemeente  van Hei- en Boeicop

Onderstaand treft u het beleid van de Hervormde Gemeente van Hei-en Boeicop voor de periode 2020-2025 aan.

Het betreft de volgende documenten:

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop

De wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. 

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. 

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving 

Kerken moeten een aantal stappen doorlopen om aan de AVG wetgeving te voldoen. Een eerste stap is het ontwikkelen van beleid en het informeren van betrokkenen. De Kerkenraad is daar nu mee bezig.

Foto's op de website

Op de website van Hervormd Hei- en Boeicop staat op diverse plaatsen een link naar foto's op de Google account van de webmaster van Hervormd Hei- en Boeicop (het zgn. fotoboek). Deze links zullen worden verwijderd. Of en hoe dit weer terug komt zal worden bezien. Te denken valt aan toegang geven via een gebruikersnaam en een wachtwoord of/en het vragen van toestemming aan volwassenen en ouders van kinderen. Te zijner tijd zal op de website worden gepubliceerd hoe we dit gaan doen. Foto's die bij  informatieblokjes zijn gebruikt, worden vooralsnog gehandhaafd.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Pinkstergroet fam. Godeschalk

Van de fam. Godeschalk is een Pinkstergroet ontvangen.

Goedemorgen gemeente, broeders en zusters,

Het is nog maar kort geleden dat we in Nederland waren. We hebben een mooi verlof achter de rug. Een fijne tijd van ontmoeting, om te kunnen delen vanuit onze ervaring in Rwanda en vooruit te kunnen kijken naar het vervolg van onze uitzending in Congo. 

Ons vertrek werd uitgesteld en dat viel ons even behoorlijk tegen. Gelukkig zijn we de wachttijd goed doorgekomen en konden we uiteindelijk op 4 mei vertrekken. Hoe is het ons sindsdien vergaan? 

We vlogen via Rwanda naar Oeganda en na enkele dagen naar Congo. Een behoorlijk overgang van een groot Boeing-vliegtuig naar een kleine Cessna. Aan de grens moesten alle koffers open, totdat de douane-ambtenaar zuchtend zei, “laat de rest maar zitten, het is een verhuizing”. Ons waardevol bezit was voor hem niet van waarde. Hierna stapten we over op een nog kleiner 9-zits vliegtuigje en landden we spoedig op het gras van de landingsbaan in Nyankunde, Ituri provincie, Congo. 

Een warm welkom en wat een rust hier! Overdag vogels en ’s nachts krekels. Nyankunde is een dorp met klein centrum, een markt, een ziekenhuis, een school voor verpleegkunde en een paar kerken. Het huis kijkt uit op een deel van het dorp, de heuvelachtige omgeving en in de verte een savanne-vlakte. De mango’s vallen als rijpe appels uit de boom, we schrikken ervan wakker als ze ’s nachts op het golfplaten dak van ons huis kletteren.

We zouden bijna vergeten dat we in een regio wonen die al jaren te lijden heeft onder conflicten. Maar het uitzicht vanuit ons huis verraadt dit meteen: daar staat een huis zonder dak en zonder ramen, deels kapot en deels gestript om de bruikbare onderdelen mee te nemen. Overblijfsel van de laatste etnische strijd hier? We moeten het nog navragen. Kapotte huizen zijn niet het enige dat we hier zien. In de grote stad in de buurt vlogen we al over vluchtelingenkampen. 

Maar we zijn blij dat Nyankunde veilig is, al jaren, een soort oase in een woestijn van conflict. Gods kerk kan niet kapot. Het Congolese Frans is nog even wennen en aan ons Swahili moet ook gewerkt worden, maar we zijn blij dat we gesprekken kunnen voeren. Het voelt ook een beetje als thuiskomen. Natuurlijk is Congo niet Rwanda en Swahili niet Kinyarwanda. Maar er zijn ook veel overeenkomsten. Het ziekenhuis ademt een zelfde sfeer, de cultuur komt ons bekend voor, het leven heeft een zelfde tempo. En we merken dat onze eerdere ervaring goed van pas komt. 

De komende tijd staat in het teken van het inrichten van ons huis, een oppas zoeken voor de kinderen en het beginnen met werken. Aron kan in de ochtenden naar een kleuterschool, Thijmen is hier te oud voor en zal les krijgen van ons. Zou u willen bidden dat deze dingen goed zullen verlopen?

In verbondenheid met u als gemeente zijn we dankbaar voor zoveel steun. Pinksteren in Nederland en Pinksteren in Congo. Samen mogen we meewerken in Gods plan en de komst van Zijn Koninkrijk.

Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse. God zegene u. 

Mark, Corine, Thijmen, Aron, Aimée Godeschalk. 

Gemeenteavond maandag 22 januari 2018

In april 2016 verscheen de liedbundel Weerklank. Deze bundel is samengesteld door een redactie van predikanten en anderen uit de kring van de Gereformeerde Bond (www.weerklank.nl). Mede naar aanleiding hiervan en in reactie op vragen vanuit de gemeente, heeft de kerkenraad zich bezonnen op de liturgie in de eredienst en dan vooral op het zingen. Op de gemeenteavond van 22 januari 2018 is informatie gegeven over de bundel Weerklank, maar ook over de gedachten van de kerkenraad bij de gemeentezang. Er was op deze avond ook ruimte voor vragen en opmerkingen. 

De uitnodiging met toelichting kunt u hier downloaden.

2018-01-11 Uitnodiging gemeenteavond_22-01-2018.pdf

Nieuwsbrief Mark en Corine Godeschalk (december 2017)

Mark en Corine zijn in juni 2016 uitgezonden naar Rwanda, samen met hun zoons Thijmen en Aron. De uitzending vindt plaats vanuit de Pelgrimvaderskerk Rotterdam, in samenwerking met de GZB. Mark werkte als tropenarts in het Mount Cyangugu Health Centre en Corine werkte als Medical Development Coordinator voor de diocese Cyangugu van de Rwandese Anglicaanse kerk. Zij wilden Gods liefde laten zien door samen met de kerk in Rwanda te investeren in de lokale gezondheidszorg.

Van Rwanda naar Congo

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat onze huidige werkplek in Rwanda geen toekomst leek te hebben. Sindsdien is alles in een stroomversnelling geraakt. Samen met de GZB hebben we gezocht naar een nieuwe werkplek en heeft Mark die plek bezocht. Vervolgens hadden we een goede tijd van overweging en gebed. 

We voelen ons geroepen om onze uitzending voort te zetten in de Democratische Republiek Congo. Dat land komt niet uit de lucht vallen. We wonen op enkele kilometers van Congo. Mark werkt in het districtsziekenhuis samen met Congolese dokters. We kennen al wat Swahili en Corine heeft altijd gedacht in een franstalig land te gaan werken. In de plaats Nyankunde zullen we eerst een jaar aan het werk gaan in het Centre Medical Evangelique de Nyankunde. Daar kan Mark meer chirurgische ervaring opdoen en kunnen we de taal en cultuur beter leren kennen. Daarna zullen we naar een van de kleinere ziekenhuizen in die regio gaan om daar te werken en verder te helpen ontwikkelen. We zijn dankbaar dat we deze nieuwe werkplek hebben gevonden en dat we nu weer vooruit kunnen kijken. Er zal veel veranderen: land, taal, woonomgeving, werk. 

Maar onze missie blijft hetzelfde: Gods liefde laten zien aan de mensen door met elkaar te investeren in de lokale gezondheidszorg. 

Weblog: www.gzb.nl/zorginRwanda 

Facebook: www.facebook.com/zorginRwanda 

Naar pagina Mark en Corine Godeschalk.

Nieuwsbrief december 2017, nummer 7

Nieuwsbrief september 2017, nummer 6

Nieuwsbrief mei 2017, nummer 5

Nieuwsbrief februari 2017, nummer 4

Nieuwsbrief Godeschalk dec 2017.pdf

Nieuwsbrief voortgang metselwerk kerk (december 2017)

2017-12-18 voortgang werk kerk H en B[39752].pdf

Voortgang werkzaamheden scheurherstel kerkgebouw

De herstelwerkzaamheden aan de kerk van Hei- en Boeicop zijn op 1 april 2017 begonnen. Lees de verslagen van de werkzaamheden en bekijk meer foto's.

Verslag 1 d.d. 22 april 2017

Verslag 2 d.d. 17 mei 2017

Verslag d.d. 3 juli 2017

Hervormde Gemeente Hei- en Boeicop