Wijkindeling

Wijkindeling

De gemeente wordt onderverdeeld in 7 wijken:

Wijk 1 Buitengebied - ouderling Martin Stravers

Lakerveld, Middelkoop, Kruisweg, Achterkade, overig buitengebied

Wijk 2 Oost - ouderling Dirk Bassa

Overboeicop, F.A. van Hallstraat, Hei- en Boeicopseweg 1-35 en 2-44

Wijk 3 Nieuwbouw Oost - ouderling Gerrit van Ommeren

Kerkstraat oneven, Anna van Noorlestraat, Oude Regthuys, Pleinstraat 1-21 en 2-24

Wijk 4 Nieuwbouw West - ouderling Gerrit van Ommeren

Kerkstraat even, Akkerstraat, Pleinstraat 23-53 en 26-42

Wijk 5 Wilgenhoeve - ouderling Hans Bassa

Van Zuilenstraat, Schoolstraat, Hei- en Boeicopseweg 37-91 en 46-72

Wijk 6 Bosseheul - ouderling Hans Bassa

Hei- en Boeicopseweg 93-125a en 76-122, Nieuweweg, Huibertweg,

Wijk 7 West - ouderling Martin Stravers

Hei- en Boeicopseweg 127-167 en 126-176

Ouderenpastoraat - ouderling Dirk Bassa

Jongerenpastoraat - ouderling Marthijn van Lindenberg


9 november 2018:

Onderstaande tekst is niet actueel en wordt t.z.t geactualiseerd (na bevestiging nieuwe predikant)
PREDIKANT De predikant bezoekt de gemeenteleden van 75 jaar en ouder.Daarnaast verzorgt de predikant bezoek na een geboorte en voor de doop.Voor crisispastoraat (waarbij iemand op korte termijn geestelijke begeleiding verlangt) kunt u met hem contact opnemen; er wordt dan op de kortst mogelijke termijn een afspraak gemaakt.Naast crisispastoraat verzorgt de predikant ook geestelijke bijstand bij ziekte en overlijden.
ZIEKTE/ZIEKENHUISOPNAMEZiekte thuis of een ziekenhuisopname is een ingrijpende zaak.De predikant wil gemeenteleden en hun familie- of gezinsleden daarin graag terzijde staan. In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met de predikant (of bij diens afwezigheid met de scriba of de wijkouderling) zodat bezoek geregeld kan worden. Voor het opnemen in de voorbede of vermelding in “de Zaaier” volstaat een melding bij de predikant of bij de scriba.Bij ontslag wordt een bericht daarvan op prijs gesteld.