ZECH

De Kerkenraad wordt ten aanzien van zendings- en evangelisatie-zaken bijgestaan door een zendings- en evangelisatiecommissie (ZECH). Tot de taak van deze commissie behoort o.a. het betrokken houden van de gemeenteleden bij het werk van de zending en evangelisatie. Met name wordt aandacht geschonken aan het werk van GZB en IZB, door zendingsgemeente-avonden en extra collecten. 

De zendingsarbeid wordt door onze gemeente concreet vorm gegeven door het uitzenden van de familie Godeschalk naar Congo. Regelmatig worden nieuwsbrieven van hen verspreid binnen onze gemeente. Een blog is te vinden op: Weblog Mark & Corine Godeschalk

Ga naar pagina fam. Godeschalk......

Ook het evangelisatiewerk onder rand- en buitenkerkelijken is een onderdeel van de werkzaamheden. Hieraan wordt vorm gegeven door het jaarlijks organiseren van een tentdienst op het terrein van de voetbalvereniging, het houden van zanguurtjes en het verspreiden van het blad “Echo” bij “de Zaaier” vlak voor de Kerst- en Paasdagen.

De ZECH verzorgt ook de jaarlijkse verkoop van het dagboek “Een handvol koren” en de jaarkalender. De meeropbrengst van deze verkoop komt ten goede van de GZB.    

Commissieleden:

Paul van Zessen, voorzitter/secretaris

Bart Bassa, lid

Dik Bogaard, lid

Amber Kers

Vacature

Daan van den Born, dominee

Nieuwsbrief ZECH 2017

Daarom spoor ik je aan om het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk…. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 

Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen.

Gedeelte uit NBV 2 Timotheüs 1: 6-8

Als Zendings- en Evangelisatie Commissie ondersteunen wij de kerkenraad bij zending en evangelisatie. 

We willen de gemeente actief betrokken houden bij het werk van de IZB (vereniging voor zending in Nederland) en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond, wereldwijd). Dit willen we bereiken door zendings- en gemeenteavonden te houden om de gemeenteleden te informeren en enthousiasmeren. 

Er worden extra collecten gehouden om het bovenstaand werk te ondersteunen en jaarlijks wordt het dagboek ‘een handvol koren’ verkocht om het werk van de GZB te ondersteunen. 

Onze gemeente biedt financiële ondersteuning aan de familie Godeschalk. Mark en Corine zijn in juni 2016 uitgezonden naar Rwanda, samen met hun kinderen Thijmen, Aron en Aimée. De uitzending vindt plaats vanuit de Pelgrimvaderskerk Rotterdam, in samenwerking met de GZB. De Hervormde Gemeente van Hei- en Boeicop is deelgenoot. Mark werkt als tropenarts in het Mount Cyangugu Health Centre en Corine werkt als Medical Development Coördinator voor de diocese Cyangugu van de Rwandese Anglicaanse kerk. Zij willen Gods liefde laten zien door samen met de kerk in Rwanda te investeren in de lokale gezondheidszorg. U kunt hun werk volgen op http://www.gzb.nl/zorginRwanda http://www.facebook.com/zorginrwanda of op http://www.instagram.com/zorginrwanda 

In Zuidoost-Azië zetten Harm en Marja Kool zich in voor groepen zonder werk en zonder perspectief. Denk hierbij aan alleenstaande vrouwen, gehandicapten, ouderen, achtergestelde bevolkingsgroepen. De organisatie die Harm en Marja daarvoor heeft uitgenodigd, ondersteunt allerlei hulporganisaties bij het opzetten en begeleiden van projecten voor kansarme mensen. Hierbij worden lokale mensen getraind. Vaak zijn zij enthousiast, maar ook jong en onervaren. Harm en Marja geven hun tijd, energie en zekerheden. Geeft u zodat zij mensen in Zuidoost-Azië kunnen dienen? Voor meer informatie, nieuwsbrieven over hun werk en uw donaties: http://www.harmenmarja.nl 

Verder vinden we het als ZECH heel erg belangrijk dat we naar elkaar omzien, naar een ieder in het dorp. 

Met daad en woord. Er is Geloof, Hoop en Liefde voor iedereen. Jezus Christus heeft zich gegeven, niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld! We willen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen, naast elkaar staan en samen op weg te gaan. Mooie initiatieven zijn onder andere de tentdienst, volleybalavonden, ontmoetingsavonden op het sportveld en het café en Heicop Helpt, heicophelpt@gmail.com Een paar keer per jaar wordt het blad ‘de ECHO’ en ‘de Zaaier’ huis aan huis bezorgd.

Een nieuw initiatief is PROEF! 

Deze avonden, bij een gastgezin thuis, zijn in samenwerking met dominee Van Wijk. 

Bij Proef! geldt: Wie je bent, of wat je ook denkt, je bent van harte welkom om je vragen, gedachten over het geloof of het leven te delen. Voor velen is de drempel om naar de kerk of naar een kring te gaan hoog. Voor hen zijn juist deze Proef!-avonden bedoeld. Er zijn al verschillende kleine groepjes bij elkaar gekomen. Het waren gezellige avonden, waar onder het genot van een hapje en drankje veel geproefd en besproken werd. Er zijn voor meerdere deelnemers ook weer nieuwe avonden uit voorgekomen. Waaronder een dinergroep en een koffiegroep; zogenaamde ‘Fijnproevers’. Ook dit seizoen hopen we weer nieuwe proef! avonden te starten. Weet je iemand voor wie dit interessant kan zijn, of wil je zelf  ‘proeven’: heicopproeft@gmail.com of via de telefoon: 0345-641269 (de pastorie)

U bent van harte welkom met vragen, ideeën en hulp bij de commissieleden:

Thomas de With, Paul van Zessen, Marthijn van Lindenberg, Caroline Sletering, 

Marja Haag en Diana van Dijk.


ZECH Nieuwsbrief 2017-10-10.pdf