Jeugdraad

Jeugdraad

In onze gemeente worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad diverse jeugdactiviteiten door de jeugdraad gecoördineerd. De jeugdraad komt drie keer per jaar bij elkaar. In de jeugdraad zitten afgevaardigden van de clubs, de jeugdvereniging, de VBW en de zondagsschool. Tot de jeugdraad behoren ook de jeugdouderling, de jeugddiaken en de jeugdcoördinator. Aanspreekpunt van de jeugdraad is jeugdcoördinator Jochem Haag (03 45) 64 26 34.