Kringwerk

Waarom zijn kringen van belang?

We leven in een wereld die bol staat van indrukken en informatie. Daartussen klinkt een zachte stem: de stem van God. Voor velen is die nog maar moeilijk te verstaan tussen alle ‘herrie’. Concentratie is meer dan ooit belangrijk en moeilijk tegelijk. Het maakt een groot verschil wanneer je dagelijks luistert naar die stem. Je kan gebruik maken van een leesrooster, een dagboek. Zijn stem wordt des te luider wanneer je er samen naar luistert en er over doorpraat. Dan komt Zijn boodschap vaak het meest duidelijk binnen. Dit is de ervaring van veel kringbezoekers. Wat ons betreft is deze manier van luisteren, naar de zondagse diensten, haast onmisbaar geworden. Wie Gods stem wil horen, moet daar zijn waar Hij spreekt. Van harte welkom op de kringen.

Ontmoetingskring

Op deze kring staat de ontmoeting met God én elkaar centraal. We beginnen met zingen wat we graag doen. Daarna gaat de Bijbel open en luisteren we naar een korte uitleg. Dit seizoen bespreken we de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Gods Woord is nog heel actueel en vraagt om toepassing naar onze tijd. Na de uitleg gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen en het delen van je gedachten. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen. We leren veel van elkaar. We ontmoeten elkaar 1x per twee of drie weken in ‘de Rank’. Om je voor te bereiden, ontvang je vooraf informatie per mail. Vanaf 19.40 uur staat de koffie klaar. We beginnen om 20.00 uur en het duurt tot 22.00 uur. We komen doorgaans op woensdag bijeen. De eerste avond is op D.V. woensdag 3 oktober.

Weet je welkom! Voor informatie:

Gerrit van Ommeren tel: 0347-370845 of E-mail.: gjvommeren@casema.nl.

22+

De 22+- kring is een groep mensen tussen circa 20-33 jaar en komt één keer in de drie weken een avond bij elkaar. Om na te denken, te spreken en zoeken over wat God tot ons te zeggen heeft het in het leven. De kring wordt als toegankelijk, persoonlijk en leerzaam ervaren. De groep is divers en groeit…. dus ook jij bent ook welkom!

Rijnier Bikker en een aantal 22+-ers zullen om de beurt de avonden begeleiden. We beginnen om 20.00 uur in het jeugdhonk van ‘De Rank’. Verdere informatie en data volgen.

40- kring:

Deze kring is bedoeld om je met leeftijdgenoten te verdiepen in God en Zijn Woord. De ontmoetingen, die een waardevolle schakel zijn in het gemeenteleven, vinden plaats bij één van de leden thuis. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over geloof en vragen daar rondom heen. En het is goed om elkaar te leren kennen in de gewone dagelijkse dingen. De 40- kring is vooral bedoeld voor dertigers, maar we hanteren ruime grenzen. Het is de bedoeling dat leden van de kring meehelpen aan de voorbereiding van de avonden.

35+kring

Net als de 22+ en de 40- kring is deze bedoeld om je te verdiepen in God en Zijn Woord, om leeftijdgenoten te ontmoeten en om met hen in gesprek te gaan en te delen. De nadruk ligt op Bijbelstudie en overdenking. Dit kringseizoen krijgen we een opfriscursus geloven na aanleiding van het boekje “Geloven met het hart”. Het is niet alleen kennisverwerving maar vooral ook aandacht voor persoonlijke beleving. Want dat maakt dat je geloof standhoudt en anderen uitnodigt. De avonden zijn op donderdagen en beginnen om 20.00 uur met koffie.

Gebedskring

De gebedskring is op de eerste donderdag van de maand (met uitzondering van augustus). We beginnen om 20.30 uur en sluiten af om ca. 22.00 uur. Eén van de deelnemers leidt de avond. Er komen een aantal vaste gebedspunten aan de orde, zoals lofprijzing en dankzegging. Ook het gebed voor de Kerkenraad, gemeenteleden en persoonlijke noden neemt een belangrijke plaats in evenals gebed voor evangelisatie, zending en de noden in de wereld. Luisteraars en bidders zijn beiden welkom. We zingen psalmen en liederen uit de bundel ‘Weerklank’.

Voor meer informatie of het doorgeven van gebedspunten kunt u contact opnemen met Janny Nobel (e-mail: janenjannynobel@hotmail.com of telefoon (0345-642123).

Efezekring

Deze kring is vooral voor ouderen bedoeld en wordt overdag gehouden. Vier keer per seizoen worden deze mensen uitgenodigd en eventueel opgehaald door leden van één van de andere kringen. Zij zorgen voor een overdenking en een vrije activiteit met soms een maaltijd. Data volgen nog.

Gemeente-avond

Per winterseizoen wordt geprobeerd 2 gemeenteavonden te beleggen. Alle gemeenteleden (jong en oud) zijn van harte welkom.

Het onderwerp op zo’n avond zal te maken hebben met kerk, zending, of een ethisch vraagstuk.

De opzet van de avond is afhankelijk van de spreker en het onderwerp.

Toelichting van Ds. van Wijk op de kringen

We leven in een wereld die bol staat van indrukken en informatie. Daartussen klinkt een zachte stem: de stem van God. Voor velen is die nog maar moeilijk te verstaan tussen alle ‘herrie’. Concentratie is meer dan ooit belangrijk en moeilijk tegelijk. Het maakt een groot verschil wanneer je dagelijks luistert naar die stem. Je kan gebruik maken van een leesrooster, een dagboek. Zijn stem wordt des te luider wanneer je er samen naar luistert en er over doorpraat. Dan komt Zijn boodschap overwegend het meest duidelijk binnen. Dit is de ervaring van veel kringbezoekers. Wat mij betreft is deze manier van luisteren, naast de zondagse diensten, haast onmisbaar geworden. Wie Gods stem wil horen, moet daar zijn waar Hij spreekt. Van harte welkom op de kringen.

Hartelijke groet, Ds. E. van Wijk