Kerkdienst op zondag

De kerkdiensten

De kern van het kerk-zijn is dat we God dienen en loven en naar Hem willen luisteren. Wat ziet ons leven er anders uit wanneer we er naar kijken met God in onze gedachten. Wij geloven dat God ons aanspreekt en ontmoet in wat we lezen in de Bijbel en overdenken in de preken. Iedere zondag komen we samen in de kerkdiensten van 09.30 en 18.30 uur. 

Verder komen we in de kerk bijeen op nieuwjaarsmorgen, Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, oudejaarsavond, evenals op de bid- en dankdagen. Op bid- en dankdagen wordt ’s avonds een dienst gehouden, die om 19.30 uur begint. ’s Morgens zijn de samenkomsten speciaal op kinderen gericht. Deze samenkomsten worden voorbereid door een werkgroep, bestaande uit mensen van kerk en school.

De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Het geloof is door het gehoor en hier mag het Woord worden gehoord. In deze verkondiging neemt de verzoening in Christus een centrale plaats in. Hem te kennen is leven uit Zijn rechtvaardigheid. In de diensten worden we ook aangesproken op onze zorg voor de naaste en onze taak als rentmeester in Gods schepping. Naast de verkondiging van het Woord, worden ook de sacramenten bediend, te weten het Heilig Avondmaal en de Heilige doop - tekenen van Gods verbond.

Kerkvervoer

Wanneer u door omstandigheden niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kunt gaan, is er de mogelijkheid dat u gehaald en gebracht wordt.

Belt u hiervoor één van de diakenen.

Zitplaats

Wilt u gebruik maken van een extra stoel of aangepaste zitplaats? Geef dit dan tijdig door aan de koster.

Hij regelt deze zaken graag voor u.

Kerktelefoon

Bent u om wat voor reden dan ook niet meer in staat om de kerkdiensten bij te wonen, dan kunt u de diaconie vragen om een kerktelefoontoestel bij u thuis te plaatsen.

Door middel van dit toestel bent u dan direct verbonden met de zondagse kerkdiensten, diverse activiteiten in “de Rank” en met de doordeweekse uitzendingen voor de kerktelefoonluisteraars.

Deze worden door één van de broeders verzorgd en door de kerkelijke media aangekondigd.

Voor problemen of klachten betreffende de kerktelefoon kunt u contact opnemen met de heer N.C. de Kruijk (0345 - 641760).

Ringleiding

Voor slechthorenden is er in de kerk (en in “de Rank”) een zogenaamde ringleiding. Hierdoor is het mogelijk om met een gehoorapparaat de voorganger goed te verstaan.

Voorbeden en dankzegging

Als zorgen, verdriet of vreugdevolle zaken met de gemeente gedeeld en tijdens de kerkdienst voor Gods aangezicht gebracht mogen worden, dan kan men hiervoor contact opnemen met de predikant, of wijkouderling.