De kerk en gebouwen

Het beheer van het kerkgebouw:

De koster van onze kerk is G.J. Steijsiger, Hei- en Boeicopseweg 41, (0345) 64 24 03

De koster draagt een mobiele telefoon bij zich en is (bij calamiteiten) tijdens de dienst te bereiken onder het nummer: (0630) 566 772.

De kerk wordt wekelijks schoongemaakt door mevrouw E.C.A. Kooyman-Stravers en mevrouw G.C. Bassa-Anker.

Geschiedenis van het kerkgebouw

Eénbeukige kerk met klokkentorentje op het kerkdak. De kerk is gesticht rond 1300 en in de 15de en 16de eeuw uitgebreid. Het overgebleven onderste deel van de oorspronkelijke toren maakt deel uit van de kerkruimte.

Lees hier verder:

Link naar website www.reliwiki.nl

Link naar http://www.dbnl.org

Onderhoudsactiviteiten

De gebouwen en de buitenruimte vergen veel onderhoud.

Regelmatig moeten de bomen rondom de kerk worden gesnoeid (zie de foto's rechts)

Het beheer van het verenigingsgebouw “de RANK”:

Dit gebouw wordt in de eerste plaats gebruikt voor kerkelijke activiteiten.

Ook begrafenissamenkomsten kunnen in “de RANK” gehouden worden. Met het oog daarop is er een opbaarruimte met koeling aanwezig.

Het telefoonnummer van “de RANK” is (0345) 64 22 88.

Het gebouw wordt beheerd door:

mevrouw A.J. Verkerk-van Iperen (contactpersoon)telefoonnummer (0345) 64 21 68)

mevrouw G.H. Kersbergen-Verkerk

mevrouw A.J. de With-den Besten

mevrouw J. de With-de With

zo nodig aangevuld met:

mevrouw. G.C. Bassa-Anker

mevrouw. D.M. Bevelander-de Wild

Verenigingsgebouw “de RANK” wordt schoongemaakt door een groep vrijwilligers, die volgens een rooster de noodzakelijke werkzaamheden verrichten. De coördinatie hiervan berust bij mevrouw A.J. Verkerk-van Iperen.

De pastorie

In 2001 is de nieuw gebouwde pastorie in gebruik genomen.

Draadloze microfoon in de Rank

Op de geluidsinstallatie in de Rank is een draadloze microfoon aangesloten.

Voor gebruikers volgt onderstaand de werking:

  • ontvanger aanzetten, microfoon aanzetten en
  • onder knop 3 van de versterker het gewenste volume afregelen.
  • na gebruik de draadloze microfoon weer uit zetten anders raakt de batterij leeg!!!


Veel gebruiksplezier toegewenst!