Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie

In 1 Johannes 4:19 schrijft Johannes: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Belijdenis doen is voorin de kerk ‘ja’ zeggen: ‘Ja, dit geldt ook voor mij’. Dat betekent dat je Gods liefde bevestigt. Als je als kind gedoopt bent, is dit het moment dat je onderstreept en bevestigt dat God Zich aan je heeft verbonden. In onze gemeente verschaft het doen van belijdenis de toegang tot het Heilig Avondmaal. Daar gedenken we hoe de Heere zich aan ons verbonden heeft, namelijk door het lijden en sterven van de Heere Jezus. Door te eten en te drinken zeggen we: ‘Ook voor mij’. Dat betekent dat het Avondmaal steeds een herhaling van de belijdenis mag zijn. We hopen dat jaarlijks een groep gemeenteleden belijdeniscatechese zal volgen. Het is een seizoen van intensieve omgang met de Heere, via de Bijbel, lesmateriaal, en gesprekken. De Heere gebruikt dit om je vol te maken van Zijn liefde voor jou. 

Voor vragen kun je terecht bij de dominee/scriba.