Kerk TV

Kerk tv’ is in gebruik genomen!

Met ingang van heden kunt u de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente (PKN) te Hei- en Boeicop niet alleen horen, maar ook zien via uw tablet, laptop, computer of digitale televisie. 

Het gaat om de kerkdiensten op iedere zondag: 

’s-morgens om 9.30 uur en ’s-avonds om 18.30 uur

Daarnaast gaat het om bijzondere diensten die in ‘de Zaaier’ of op de website vermeld worden.

Belangrijke documenten:

Voor de mensen die volgens het huidige systeem willen blijven meeluisteren, wijzigt er niets! U wordt veel kijk- en luisterplezier toegewenst.