Torvet før og etter

Nye Torvet gir liv og røre til byens viktigste byrom

Torvet er fornyet for å gi byen et åpent, verdig og trivelig samlingssted i hjertet av Trondheim med plass til både hverdagsliv, folkeliv og fest. Plassen er byens viktigste byrom og har fått en utforming som inviterer til handel, servering, marked og større begivenheter som idrettsarrangement, seremonier og konserter.

Ombyggingen har styrket Torvet sin posisjon som et pulserende sted i Midtbyen og byr på gode opplevelser for alle.

For å gi en pekepinn på hvordan nye Torvet skulle bli, ble det før byggingen startet laget flere illustrasjoner som viser potensialet byrommet har. Illustrasjonene er laget med utgangspunkt i bilder tatt fra de forskjellige kvadrantene før arbeidet startet.

Før- og etterbilder

Før– og etterbildene ser du til høyre.

Viktige hovedpunkter for nye Torvet:

  • Torvet skal ha et solid og varig natursteinsdekke.

  • Utformingen skal være av høy kvalitet og understreke det storslagne ved Torvet.

  • Marked og arrangementer har gode forhold med fokus på fleksibilitet og tilgang på god teknisk infrastruktur.

  • Utformingen legger til rette for aktivitet, uteservering og handel i områdene inn mot bygningene.

  • Torvet har mange og gode offentlige sitteplasser.

  • Historien om byen og Torvet tas vare på ved at statuen, kompassrosen og soluret består.

  • Universell utforming ivaretas slik at det blir enkelt å orientere seg og bevege seg fritt uten å støte på hindringer.